Maja wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie plastyczno- literackim „Morze nasze morze” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 48 w Gdyni i otrzymała wyróżnienie w kategorii literackiej za swój wiersz pt. „Morskie znalezisko”, w którym opisała znalezione nad brzegiem polskiego morza muszelki. Konkurs miał za zadanie ukazanie specyfiki, piękna i atrakcji związanych z Bałtykiem a także zagrożeń, które niesie rozwijająca się cywilizacja. Pełne wyniki dostępne są pod linkiem: https://sp48.edu.gdynia.pl/wyniki-konkursu-morze-nasze-morze-czesc-literacka/

Maja otrzymała także wyróżnienie w V Ogólnopolskim Konkursie Literackim pt. Zawierszowani. W konkursie tym należało dokonać interpretacji dowolnego z wierszy poetki Ewy Lipskiej, z którym to zadaniem Majka poradziła sobie świetnie. W konkursie brali udział uczniowie szkół podstawowych z całej Polski.