Już po raz drugi uczniowie klas drugich przystąpili do sprawdzianów z programu „Lepsza szkoła”. Dzieci pisały test z edukacji polonistyczno-społecznej oraz test z edukacji matematycznej. Zarówno klasa 2a jak i 2b, uzyskała bardzo wysokie wyniki. Obie klasy znalazły się na dziewiątej staninie. Gratulujemy tak wysokich wyników w nauce uczniom klas 2a i 2b. Życzymy dalszych sukcesów w nauce.