Na lekcji plastyki klasa 6a obejrzała wystawę zatytułowaną W głębi. W galerii lubelskiego oddziału TPSP, przy ul Grodzkiej, uczniowie mogli zobaczyć obrazy współczesnych artystów. Stosowane w ich pracach motywy zaczerpnięte zostały ze świata przyrody ożywionej i nieożywionej. Ich osobowość i doświadczenie można było znaleźć w formalnych rozwiązaniach ich prac. Prace były niewielkie i bardzo duże, na kartonie lub płótnie. Przedstawiony w nich realizm natury został przetworzony i poddany głębokiej analizie malarskiej. Z jednej strony można było zobaczyć duże formy, które zostały zredukowane do płaszczyzny obrazu, z drugiej fascynacje makro i mikrokosmosem. Duże wodospady, kosmiczne scenerie czy postać człowieka to tylko niektóre z tematów prac. Wszystkie były odzwierciedleniem pracy badawczej artystów wokół klasycznego rozumienia piękna. Obrazy zaskakiwały dzieci nie tylko swoją wielkością, ale przede wszystkim sposobem ujęcia tematu.
Warto zwiedzać galerie i oglądać dzieła artystów, a przez to wyrabiać swój własny styl i spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość, rozumianą i przedstawianą przez twórców w charakterystyczny dla nich sposób.