Dzisiaj o godzinie 16 rozpoczęły się spotkania z nauczycielami poszczególnych oddziałów i wychowawcami klas. Odbyła się również pedagogizacja, podzielona na dwa panele. Pierwszy dotyczył mediacji rówieśniczej w szkole, wykład poprowadził p. Krzysztof Kuchciak. Druga część pedagogizacji dotyczyła wpływu mediów mobilnych na edukację i relacje międzyludzkie. Kwestie te poruszyła p. Małgorzata Więczkowska. Podczas spotkań z wychowawcami omawiano najważniejsze zagadnienia związane z edukacją i sprawami bieżącymi.