„Budujmy więzi” to hasło tegorocznego, X Tygodnia Wychowania , który będziemy przeżywać od 13 do 19 września. Niewątpliwie tegoroczne hasło nawiązuje do obchodzonej w tym roku setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, którego można nazwać „papieżem relacji”. Potrzeba relacji jest jedną z najważniejszych w życiu człowieka. Przeżywanie wiary polega na rozwijaniu relacji z Bogiem. Relacje małżeńskie i relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi mają fundamentalne znaczenie dla procesu wychowania, począwszy od wczesnego dzieciństwa. Proces ten opiera się też na relacjach w rodzeństwie, na więziach łączących członków rodziny oraz na relacjach z nauczycielami i wychowawcami. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z materiałami przygotowanymi na ten niezwykły i ważny tydzień dostępnymi na stronie www.tydzienwychowania.pl

Mamy nadzieję, że owocne przeżycie tegorocznego Tygodnia Wychowania pomoże nam – wychowawcom, rodzicom i uczniom budować trwałe i dobre więzi w naszych domach, rodzinach, szkole, klasie.