Hasłem tegorocznego, XII Tygodnia Wychowania, który będzie trwał od 11 do 17 września są słowa z Ewangelii św. Jana: „Ja jestem drogą i prawdą i życiem” (J 14,6). Towarzyszyć nam będzie postać św. Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa Lwowa, wspaniałego duszpasterza, wielkiego patrioty i wychowawcy zatroskanego o dobro dzieci i młodzieży, którego setną rocznicę śmierci będziemy przeżywać 20 marca 2023 roku. W naszej szkole inicjatywa Tygodnia Wychowania również ma swoje miejsce. Podczas modlitwy porannej rozważane będą teksty przygotowane specjalnie na tę okazję. Postać św. Józefa Bilczewskiego zostanie przedstawiona podczas godzin wychowawczych oraz katechezy. Zachęcamy także do zapoznania się ze specjalnie przygotowaną na tę okazję gazetką, która mieści się obok portierni. Wszystkie materiały się na stronie www.tydzienwychowania.pl .Mamy nadzieję, że owocne przeżycie tegorocznego Tygodnia Wychowania pomoże nam – wychowawcom, nauczycielom, rodzicom i uczniom budować trwałe i dobre więzi w naszych rodzinach, szkole, klasie.