Drodzy Uczniowie! Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie organizuje XIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Ekologia w moim domu”.
Obecna edycja została objęta Honorowym Patronatem Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Muzeum Wsi Lubelskiej, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 1-8.

W załączeniu znajdziemy wszystkie szczegółowe informacje, czyli Regulamin Konkursu wraz z Kartą zgłoszenia oraz innymi załącznikami.

REGULAMIN XIV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej zwyczajów ekologicznych panujących w naszych domach. Uczestnicy konkursu mogą przygotować pracę w jednej z dwóch kategorii: plastycznej (plakat, komiks) lub multimedialnej (film, nagranie piosenki, wywiad, reportaż, prezentacja, wiersz), którą należy przesłać w terminie do 31 października 2021 r.
Podsumowanie konkursu nastąpi w listopadzie 2021 r.
Serdecznie zapraszamy!