Przedstawiciele koła charytatywnego udali się dzisiaj do lubelskiego ogniska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, aby przekazać dochód z „Loterii Stulecia” na rzecz tej placówki. TPD w tym roku obchodzi stulecie swej działalności, dlatego postanowiliśmy włączyć się w obchody roku jubileuszowego poprzez zorganizowanie loterii. Zostaliśmy ciepło przyjęci przez p. Iwonę Łysakowską, wiceprezes zarządu TPD oraz jej współpracowników. Ugoszczono nas słodkim poczęstunkiem, a Pani Iwona opowiedziała nam o działalności TPD. Z radością zapoznaliśmy się także z wychowankami ogniska prowadzonego przy ul. Narutowicza 54. Spotkanie zakończyliśmy krótką modlitwą za wszystkich pracowników, wolontariuszy i podopiecznych lubelskiego TPD.