W Nowym Roku w pierwszym swoim klasowym wyjściu klasa 1a wybrała się na warsztaty plastyczno – muzyczne  z projektu „Do trzech razy sztuka” organizowanego przez Dom Kultury „Pod Akacją”. W czasie zajęć uczniowie z wielkim zapałem wykonywali tulipany
z krepiny oraz uczestniczyli w zajęciach muzycznych, podczas których śpiewali oraz grali
na instrumentach pastorałkę. Dzieci z uśmiechami na twarzy oraz pełni radości wracali
do szkoły wspominając chwile miło spędzone na warsztatach.