Dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom, którzy włączyli się w zbiórkę środków czystości dla łaźni Caritas w Lublinie. Zebrane rzeczy zostały przekazane jako dar naszej szkoły dla potrzebujących. Takie prezenty są na wskroś prawdziwe, ponieważ wiemy, że nie dostaniemy niczego w zamian. Są istotnie darem oraz „lekcją miłości” i dowodem na to, że chcemy być solidarni z ludźmi, których spotyka cierpienie.