Uczniowie klasy 1a dzisiejsze przedpołudnie spędzili w Pracowni Zoologicznej UMCS na Wydziale Biologii i Biotechnologii. Tam, dzięki uprzejmości Pana dr. Jacka Chobotowa – zoologa, mieli okazję obejrzeć faunę bezkręgowców i kręgowców niższych oraz okazy wystawowe ptaków i ssaków. Największą ciekawość wśród uczniów wzbudziły okazy skorupiaków, owadów i ptaków oraz dużych kręgowców: żubra, kozła, sarny, rysia, niedźwiedzia brunatnego, żbika i dzika. Wszystkich zainteresowanych przyrodą zachęcamy do odwiedzenia Muzeum, a Mamie Dominiki bardzo dziękujemy za zorganizowanie wyjścia dla klasy.