Jak każdego roku, tuż przed Świętami, nasi uczniowie w imieniu całej urszulańskiej społeczności szkolnej odwiedzają naszych przyjaciół i dobroczyńców, chcą w ten sposób osobiście podziękować za każde dobro i okazywaną troskę oraz złożyć świąteczne życzenia. W tym roku gościliśmy u Ks. Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego – Stanisława Budzika, Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka, Lubelskiego Kuratora Oświaty – Pani Teresy Misiuk, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania – Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki, Księdza Proboszcza Parafii p.w. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła – Mirosława Matusznego, Księdza Rektora Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej – Dariusza Bondyry, naszego szkolnego duszpasterza – Księdza Piotra Drozda oraz u Pani Anny Gołąb związanej z Fundacją Dantis działającej przy Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Raz jeszcze życzymy wszystkim, aby nadchodzące dni były czasem pełnym Bożych Łask. Niech świątecznym spotkaniom towarzyszy radość i pokój.