28 września 2017 r. klasa 2b uczestniczyła w zajęciach warsztatowych w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki. Odwiedziliśmy Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytety Lubelskiego im. Jana Pawła II. Uczniowie poznali wydział na którym kształcą m.in. przyszli nauczyciele – studenci pedagogiki. To właśnie oni przygotowali dla uczniów 2b warsztaty Zabawy dawniej i dziś. Dzieci poznały zabawy, w które bawili się ich rodzice, dziadkowie. Dzięki pięknej pogodzie część warsztatów mogliśmy spędzić na świeżym powietrzu grając m.in. w kapsle, klasy, gumę, memo, gry ze skakankami. Uczniowie chętnie brali w nich udział i zapowiedzieli, że będą korzystać z poznanych zabaw. Warsztaty okazały się doskonałym sposobem integracji zespołu klasowego. Po spotkaniu udaliśmy się na Majdanek- pod Pomnik Walki i Męczeństwa. Stanowiło to dla dzieci dodatkową atrakcję, a zarazem było małą lekcją historii.