13 czerwca 2024 r. klasy ósme brały udział w zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa w nowym budynku Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. W ramach tych zajęć odbyła się prelekcja i warsztaty z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zajęcia z podstaw strzelectwa w wirtualnej strzelnicy, która znajduje się na Wydziale. Podczas pobytu mieliśmy również okazję zwiedzić kampus. Zajęcia z uczniami prowadzili studenci z koła naukowego Bezpieczeństwa Narodowego oraz Dziekan Wydziału, pan dr hab. Wojciech Ziętara. Była to wspaniała okazja do przedstawienia młodzieży kontekstu historyczno-geopolitycznego obecnych czasów, przy jednoczesnym nawiązaniu do historii naszego kraju, m.in do harcerzy i harcerek Polski Walczącej. Celem zajęć było także kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i proobronnych.