3 grudnia 2013 r. w naszej szkole gościli studenci IV roku psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalność Edukacja i komunikacja. W ramach przedmiotu „Psychologia i pedagogika mediów” prowadzili we wszystkich klasach 1 – 3 lekcje z edukacji medialnej. Celem lekcji było zwiększenie świadomości w zakresie zagrożeń medialnych, rozwijanie krytycznego i bardziej świadomego korzystania z różnych przekazów medialnych oraz umiejętności bezpiecznego korzystania z mediów masowych. W czasach, w których zewsząd jesteśmy zasypywani różnego rodzaju informacjami i reklamami, te umiejętności są bardzo istotne. Miejmy nadzieję, że rozpoczęta współpraca pomiędzy naszą szkoła, a Instytutem Psychologii KUL przyniesie obu stronom wiele korzyści.