Tydzień przed końcem roku dzieci z kół religijnych podsumowały całoroczna pracę i jak przystało małym misjonarzom Jezusa i dzieciom św. Anieli podziękowały Panu Bogu za całe dobro, które udało im się uczynić w ciągu minionego roku szkolnego. To było bardzo miłe spotkanie. W kaplicy otrzymały pamiątkowe dyplomy a w klasach odbył się słodki poczęstunek ufundowany przez rodziców. Rarytasem był kisiel z czarnej kukurydzy przywieziony do ugotowania przez s. Wacławę z Peru.