Dnia 23 czerwca 2017 r. nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. O godzinie 8.30 klasy I-III spotkały się w auli. Część artystyczną pt. „Hej, ho, żagle staw!” przygotowała p. Katarzyna Wrzos z klasą 2a. Po ogólnym podsumoaniu roku szkolnego dzieci klas młodszych spotkały się w salach lekcyjnych z wychowawcami, gdzie nastąpiło wręczenie świadectw i nagród. O godzinie 10.00 rozpoczęła się Eucharystia, która zgromadziła już całą społeczność szkolną. Po mszy św. klasy IV-VI udały się do auli, gdzie klasa 6b pod opieką p. Marty Muszyńskiej zaprezentowała program słowno-muzyczny pt. „Żegnaj szkoło. Witajcie wakacje”. W auli zostały także wręczone nagrody za 100% frekwencję, czytelnictwo i wszystkim uczniom, którzy uzyskali świadectwo z biało-czerwonym paskiem. Następnie udano się do sal lekcyjnych, gdzie wychowawcy wręczyli świadectwa uczniom klas starszych. Po oficjalnych uroczystościach grono pedagogiczne zgromadziło się na posiedzeniu plenarnym, by podsumować kończący się rok szkolny. Wszystkim życzymy udanych wakacji, by wypoczętym i pełnym sił powrócić w mury szkolne czwartego września!