Nastał oczekiwany przez wszystkich moment zakończenia roku szkolnego. O godzinie 10.15 wszyscy spotkali się w Kościele pod wezwaniem Nawrócenia św. Pawła, by uczestniczyć w uroczystej mszy świętej. Następnie zgromadzono się na przyszkolnym terenie rekreacyjnym, gdzie rozpoczęły się oficjalne obchody związane z podsumowaniem roku szkolnego. Część artystyczną przygotowali pod opieką p. Ewy Łaskarzewskiej uczniowie klasy 1a. Następnie głos zabrała Siostra Dyrektor i przedstawiciele Rady Rodziców, którzy dziękowali wszystkim za wytężoną pracę i efekty w nauce. Pożegnano również Siostrę Irenę Bobkowską, która nauczała w nszej szkole od czasu jej reaktywacji w 2008 roku. Kolejnym punktem były spotkania w klasach, gdzie wychowawcy wręczyli świadectwa i nagrody. O godzinie 12.30 nauczyciele zgromadzili się ponownie, by odbyć spotkanie plenarne, na którym podsumowano działalność szkoły i podjęto pierwsze działania związane z wnioskami z tegorocznej ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Całej społeczności szkolnej pragniemy podziękować za miniony już rok szkolny 2017/2018 i życzyć udanego odpoczynku. Wakacje czas zacząć!