Rozpoczęliśmy październik, który szczególnie inspiruje nas do tego, żeby powierzać swoje życie w ręce Maryi.
Dlatego codziennie w kaplicy szkolnej będzie odbywać się modlitwa różańcowa o godzinie 13.30.
Zapraszamy wszystkich chętnych Uczniów i Nauczycieli do włączenia się w tę modlitwę dziesiątką różańca.
O tej wyjątkowej okazji będzie nam przypominał dźwięk dzwonka klasztornego.