Wolontariusze z naszej szkoły w dniach 24-25 września pomagają w zbiórce żywności dla Podopiecznych Kuchni Brata Alberta, która codziennie przygotowuje posiłki dla osób będących w kryzysie bezdomności. Dziękujemy wszystkim, którzy dzielą się żywnością z potrzebującymi.