W ramach realizacji projektu ekonomicznego uczniowie klas 7b i 8b uczestniczyli dzisiaj w interdyscyplinarnych zajęciach ekonomicznych, łączących tematykę ekonomii z chemią, fizyką, geografią, biologią, matematyką i j. angielskim.

Celem przeprowadzonej lekcji było zapoznanie uczniów z zakresem działalności Narodowego Banku Polskiego, Mennicy Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz poznanie substancji, z jakich wykonane są środki płatnicze w Polsce i na świecie. Uczniowie mogli dowiedzieć się także, co to znaczy inflacja, wskaźnik inflacji i koszyk inflacyjny. Poznali także podstawowe pojęcia ekonomiczne w języku angielskim.
Podczas lekcji uczniowie oglądali krótkie filmiki dotyczące wybranych zagadnień ekonomicznych przygotowanych przez NBP, oglądali doświadczenia chemiczne i fizyczne, wykonywane przez nauczyciela, śledzili mapę świata, żeby przekonać się, dlaczego w niektórych państwach stosuje się banknoty z plastiku, a nie z papieru. Obliczali wskaźnik inflacji określonego koszyka inflacyjnego na podstawie danych GUS oraz przeprowadzili krótką dyskusję w j. angielskim na temat korzystania z pieniędzy (operowanie pieniędzmi, oszczędzanie, inwestowanie, inflacja).
Podsumowaniem lekcji był quiz wiedzy ekonomicznej “Wszystkie twarze pieniądza”.

Scenariusz lekcji: załącznik – scenariusz
Prezentacja: Wszystkie twarze pieniądza
Quiz: https://quizizz.com/join

Nauczyciele zaangażowani w przeprowadzenie zajęć interdyscyplinarnych to (w kolejności alfabetycznej) p. J. Fimiarz (matematyka), p. I. Jagła-Izdebska (część fizyko-chemiczna), p. K. Jaworska (część biologiczno-geograficzna), p. B. Szypuła (j. angielski).