Lekcja przyrody klasy 4a odbywała się  dzisiaj w terenie. Uczniowie nauczyli się jak zorientować mapę, na dwa sposoby.

Orientowanie mapy polega na nadaniu mapie takiego położenia, aby uzyskać zgodność kierunków na mapie z odpowiadającymi im kierunkami w terenie, można to zrobić za pomocą obiektów w okolicy lub za pomocą kompasu. Po takim treningu uczniowie 4a będą również, dobrze zorientowani  w terenie.