Uczniowie klasy 7 na lekcjach chemii poznają pierwiastki i związki chemiczne. Na ostatnich zajęciach dowiedzieli się, czym są pierwiastki chemiczne, jakie są ich symbole i od czego pochodzą ich nazwy. Dzisiaj siódmoklasisci, w wyniku przeprowadzonej samodzielnie reakcji chemicznej, otrzymali swój pierwszy związek chemiczny złożony z dwóch pierwiastków: żelaza i siarki.

Chemia jest fajna!