Dzisiejszy dzień, czyli 16 kwiecień 2014 r. był ostatnim dniem w szkole przed przerwą świąteczną. Upłynął w klimacie życzeń oraz klasowych spotkań połączonych z poczęstunkiem. O godzinie 11:00 wszyscy spotkali się na auli. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli świąteczne życzenia dla Siostry Dyrektor – s. Estery Grzegorek, Siostry Przełożonej – s. Benigny Kania i całego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek UR oraz wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Po nich można było obejrzeć przedstawienie pt. „Zwycięzca śmierci” przygotowane przez klasę 3a, uczniów z klas 5a, 5b i 6b oraz opiekunów p. Annę Karę i p. Agnieszkę Włosek. Przedstawienie pokazywało, że każdy codziennie popełnia grzechy. Często postanawiamy poprawę, ale o własnych siłach nie jesteśmy w stanie się zmienić. Swoją słabość (np. skarżenie, kłótnie, bójki) trzeba oddać Jezusowi, czego symbolicznym gestem było przyczepianie przez dzieci kartek z nazwami grzechów do brzozowego krzyża. Jezus umarł na krzyżu, ale to nie był koniec, bo On zwyciężył śmierć, co pokazała scenka opisująca zmartwychwstanie oraz radość uczniów śpiewających piosenkę o Zbawicielu.