Łaską, która ukazała się światu jest Jezus, narodzony z Maryi Dziewicy, prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg. Wszedł On w naszą historię, dzielił naszą drogę. Przyszedł, aby nas wyzwolić z ciemności i dać nam światło. W Nim ukazała się łaska, miłosierdzie, czułość Ojca: Jezus jest Miłością, która stała się ciałem. (Franciszek)

Niech Tajemnica Wcielenia Syna Bożego napełni nas radością, pokojem i wdzięcznością za Miłość, która stała się ciałem i zamieszkała między nami.
Niech przyjęcie tej Miłości do naszych serc, rodzin i środowisk umocni naszą wiarę i nadzieję oraz uczyni nas wiarygodnymi świadkami Słowa Wcielonego.
Błogosławionych Świąt i Nowego 2015 Roku.

Łącząc się w świątecznej radości i modlitwie
społeczność Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie