Nasza szkoła obejmuje wsparciem finansowym oraz modlitewnym trójkę dzieci z misji w Kenii w Kithatu prowadzonej przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Projektem Adopcji na Odległość objęte są dzieci ze szkoły prowadzonej przez siostry jak również dzieci, które uczęszczają do innych szkół, a ich sytuacja rodzinna jest bardzo trudna i bez pomocy nie miałyby możliwości kontynuowania rozpoczętej nauki.
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia dostaliśmy listy ze zdjęciami oraz życzeniami i wyrazami wdzięczności od naszych podopiecznych – Mary oraz Josepha. Cieszymy się, że nasza pomoc umożliwia im prawidłowy rozwój i daje możliwości edukacji. Zdobycie wykształcenia to dla nich szansa na lepsze życie.
W odpowiedzi na wiadomości od Mary i Josepha nasi uczniowie przygotowali listy oraz kartki z życzeniami świątecznymi, które zostaną przesłane do Kenii.

Zbliżają się święta, które napawają nas radością, nadzieją i wiarą w dobro. Pomyślmy o tych, którzy nie mają tak wiele jak my.
Pamiętajmy o słowach Jana Pawła II – „Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje”.