Na czas świąteczny Bożego Narodzenia i na zwykłe dni Nowego roku 2022 życzymy z głębi serca wielkiej nadziei, gdyż Bóg naprawdę jest z nami, wewnętrznego pokoju, który buduje pokój wokół nas i otwarcia na łaskę zasłuchania w Słowo Dobrej Nowiny o Bożym królestwie, które jest pośród nas.

Życzenia Ministra Edukacji i Nauki.pdf

Życzenia Prezydenta Miasta Lublin – Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin – Dyrektora Departamentu Oświaty i Wychowania.pdf

Dziękujemy Pani Katarzynie Samborskiej-Antosik za życzenia świąteczne i dedykowane
dla całej społeczności Urszulańskiej nagranie kolędy.

Dziękujemy również Marysi Antosik – uczennicy klasy 3b – za muzyczne życzenia.