Pusty grób to miejsce zostawienia tego, co stare i obumarłe, ale też nadziei na nowe życie. W imieniu wspólnoty Sióstr Urszulanek w Lublinie, życzę aby Zmartwychwstały Pan tchnął na nas na nowo dając nam obficie darów swego Ducha. Niech pozwoli nam być Jego świadkami niosącymi w świat nadzieję i pokój. Zapewniamy o naszej modlitwie w adoracji krzyża i przy pustym grobie. Niech Maryja, Matka Zmartwychwstałego uczy nas, jak trwać przy cierpiącym Synu i we wszystkim naśladować PANA CHWAŁY.
Monika Bonna