W ostatnim dniu tygodnia misyjnego dzieci dziękowały Panu Bogu za piękno stworzenia i za ludzi zamieszkujących wszystkie kontynenty świata. My także dziękujemy sobie nawzajem za cały tydzień i miesiąc misyjny w naszej szkole. Dziękujemy s. Urszuli Kupczyk za przygotowanie apeli i kiermaszu misyjnego oraz prowadzenie dzieł misyjnych w naszej szkole, dzieciom klas I-III za zaangażowanie w przygotowanie apeli misyjnych i przeprowadzenie kiermaszu. Dziękujemy kochanym Rodzicom, którzy zaopatrzyli kieszenie dzieci w datki na kiermasz. Dziękujemy starszym uczniom,  którzy wsparli misje swoim kieszonkowym. Dochód w kwocie trzech tysięcy złotych zostanie przeznaczony w całości na kształcenie naszych kolegów w Senegalu-  Ephigenie i Gabriela w roku szkolnym 2020/21. Wszystkie zebrane opatrunki trafią do przychodni w Afryce a puszki zostaną spieniężone na mleko dla małych dzieci w Afryce. Jeszcze urywek z porannej modlitwy:

Kocham Polskę- kraj europejski, bo to moja Ojczyzna. Kocham ją z górami, parkami narodowymi i całą kulturą. Kocham Polskę  za wielkiego Polaka -Papieża Jana Pawła II, za Chopina, Mickiewicza i Słowackiego. Kocham mój dom rodzinny i moją szkołę.
Za wszystko Ci Boże dziękuję.