W ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki uczniowie klasy 4b wraz z opiekunami udali się dziś do Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego by uczestniczyć w żywej lekcji muzyki. Projekt „Człowiek, nauka, muzyka – koincydencją inspiracji” przeniósł zgromadzoną widownię w świat muzyki poważnej. Uczniowie mieli okazję usłyszeć m.in. pieśni operowe Mieczysława Karłowicza, Franza Schuberta oraz Stanisława Moniuszki. Pomiędzy poszczególnymi występami można było usłyszeć kilka ciekawostek dotyczących wymienionych kompozytorów. Na koniec młodzi słuchacze mieli okazję włączyć się do wspólnego Krakowiaka. Mamy nadzieję, że dzisiejsze wyjście pozwoliło choć trochę uwrażliwić naszych młodych słuchaczy na muzykę klasyczną.