środa, 25 maja, 2022

Dokumenty

ABC WYCHOWANIA URSZULAŃSKIEGO – / pobierz pdf /

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY – / pobierz pdf /

CEREMONIAŁ SZKOLNY – / pobierz pdf /

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – / pobierz pdf /

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH – / pobierz pdf /

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO – / pobierz pdf /

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ – / pobierz pdf /

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW – / pobierz pdf /

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO – / pobierz pdf /

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA – / pobierz pdf /

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022 – /pobierz pdf/

OPIEKA PROFILAKTYCZNA W SZKOLE
W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 – /pobierz pdf/

mLegitymacje:
Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel /pobierz: pdf/

Wniosek o wydanie mLegitymacji: /pobierz: pdf/

Kreator zdjęć do mLegitymacji: /pobierz: pdf/zdjecie-do-mlegitymacji/

Ubezpieczenie NNW uczniów:
ERGO HESTIA TABELA USZCZERBKÓW – /pobierz pdf/

ERGO HESTIA OFERTA UBEZPIECZENIA – /pobierz pdf/      

UBEZPIECZENIE HESTIA – OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH – /pobierz pdf/

ULOTKA INFORMACYJNA – /pobierz pdf/    

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA – /pobierz pdf/   

ZASADY ZGŁASZANIA SZKÓD – /pobierz pdf/

Skip to content