czwartek, 22 października, 2020

Dokumenty

STATUT SZKOŁY – / pobierz pdf /

WSO- EDUKACJA ZDALNA- /pobierz pdf/

REGULAMIN SZKOŁY – / pobierz pdf /

ABC WYCHOWANIA URSZULAŃSKIEGO – / pobierz pdf /

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY – / pobierz pdf /

CEREMONIAŁ SZKOLNY – / pobierz pdf /

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – / pobierz pdf /

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH – / pobierz pdf /

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO – / pobierz pdf /

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ – / pobierz pdf /

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW – / pobierz pdf /

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO – / pobierz pdf /

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA – / pobierz pdf /

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020 – /pobierz pdf/

OPIEKA PROFILAKTYCZNA W SZKOLE
W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 – /pobierz pdf/

Ubezpieczenie NNW uczniów:

ERGO HESTIA TABELA USZCZERBKÓW – /pobierz pdf/

ERGO HESTIA OFERTA UBEZPIECZENIA – /pobierz pdf/      

UBEZPIECZENIE HESTIA – OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH – /pobierz pdf/

ULOTKA INFORMACYJNA – /pobierz pdf/    

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA – /pobierz pdf/   

ZASADY ZGŁASZANIA SZKÓD – /pobierz pdf/