piątek, Wrzesień 20, 2019

Kalendarium Roku Szkolnego 2019/2020

SIERPIEŃ

DATA WYDARZENIE ODPOWIEDZIALNI
21.08 Konferencja dyrektorów szkół katolickich w Częstochowie Dyrektor szkoły
28.08 Rada pedagogiczna (godz. 9.30): Dyrektor szkoły
• ewaluacja egzaminu ósmoklasisty 2019 p. Monika Król
p. Bożena Szypuła
p. Mateusz Dąbrowski
• organizacja roku szkolnego 2019/2020
• plan nadzoru pedagogicznego 2019/2020
29.08 Rada pedagogiczna (godz. 9.30): Dyrektor szkoły
• organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej p. Anna Kara
s. Monika Bonna
•szkolenie z pierwszej pomocy dla nowych nauczycieli (ok.1,5 g.) s. Maria Anna Gumuła
30.08 Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego Wychowawcy
Nauczyciele

WRZESIEŃ

DATA

WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

2.09

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020:

Dyrektor szkoły

• 8.00 – wspólna Eucharystia w Kościele Parafialnym p.w. Nawrócenia
św. Pawła (klasy 1– 8)

• po Mszy św. – rozpoczęcie roku szkolnego dla klas 1 – 8 (boisko szkolne lub aula)

Dyrektor szkoły

• część artystyczna

Nauczyciele

• spotkanie z wychowawcami klas

Wychowawcy klas

10.09

Zebranie organizacyjne dla rodziców:

• 16.00 – spotkanie nauczycieli uczących w jednym oddziale (kl. 1 – 3)

Nauczyciele

• 16.30 – spotkanie z Wychowawcami klas 1 – 3 (spotkanie w klasach)

Wychowawcy klas

• 16.30 – spotkanie nauczycieli uczących w jednym oddziale (kl. 4 – 8)

Nauczyciele

• 17.15 – spotkanie w auli szkolnej rodziców uczniów klas 1 – 8

Dyrektor szkoły

• 17.45 – spotkanie z Wychowawcami klas
4 – 8 (spotkanie w klasach)

Wychowawcy klas

14–20.09

Wyjścia klas w ramach XIV Lubelskiego Festiwalu Nauki

Nauczyciele

15-21.09

Tydzień wychowania – “W poszukiwaniu drogi”:

• akcje związane z tygodniem

Nauczyciele

• poruszenie tematyki związanej z tematem tygodnia wychowania na godzinach wychowawczych oraz lekcjach religii

Wychowawcy klas
Katechetki

16.09

Dzień Kropki (klasy 1 – 3)

Nauczyciele

17.09

Rocznica agresji  Niemiec i ZSRR na Polskę

Nauczyciele

18.09

Uroczystość św. Stanisława Kostki, Patrona Dzieci i Młodzieży
– godz. 8.15 Msza święta z poświęceniem przyborów szkolnych (kościół parafialny)

Wychowawcy klas

25.09

Dzień tabliczki mnożenia

Nauczyciele

29.09 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania Nauczyciele
wrzesień/październik Wycieczki jednodniowe Wychowawcy

PAŹDZIERNIK

DATA WYDARZENIE ODPOWIEDZIALNI
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych Nauczyciele
4.10 Godz. 8.50 Msza Święta szkolna dla uczniów klas 1–3 (kaplica szkolna)
4.10 Godz. 8.50 Msza Święta szkolna dla uczniów klas 4–8 (kościół pobrygidkowski)
14.10 Dzień Edukacji Narodowej:
• Godz. 8.15 Eucharystia (kościół parafialny) SU – życzenia
• program artystyczny Nauczyciele
• wyjście do kina Nauczyciele
16.10 Apel okolicznościowy – Dzień Papieski – kl. 1–3 (godz. 9.50) Nauczyciele
16.10 Apel okolicznościowy – Dzień Papieski – kl. 4–8 (godz. 10.50) Nauczyciele
15.10 Rada Pedagogiczna Dyrektor szkoły
• 16.00 – spotkanie nauczycieli uczących
w jednym oddziale (kl. 1–3 i kl. 4–8)
Wychowawcy
• 16.30 – WDN – spotkanie formacyjne
z s. Iwoną Naglik OSU
„Tradycja wychowania urszulańskiego”
• sprawy bieżące
17.10 Dyskoteka Nauczyciele
21.10 Święto Patronalne Szkoły Wicedyrektor szkoły
• Do godz. 9.45 – zbiórka przed szkołą (sprawdzenie obecności), wspólne wyjście klasami do katedry
• Godz. 10.30 – Eucharystia ze ślubowaniem klas pierwszych (Archikatedra)
• życzenia (aula Caritas Lublin) SU
• program artystyczny Nauczyciele
• poczęstunek (organizacja) Nauczyciele
21-27.10 Tydzień misyjny Nauczyciele
22.10 Konsultacje dla Rodziców uczniów klas 1 – 8 godz. 16.30 – 18.00 Nauczyciele
….10 Międzyszkolny konkurs recytatorski Nauczyciele
25.10 Pasowanie na „świetliczaka” Nauczyciele świetlicy
kl. 1 – 3
31.10 Apel okolicznościowy – Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny kl. 1–3 (godz. 9.50) Nauczyciele
31.10 Apel okolicznościowy – Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny kl. 4 – 8 (godz. 10.50) Nauczyciele

LISTOPAD

1.11 Uroczystość Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć
8.11 Apel okolicznościowy – Dzień Niepodległości klas 1–3 Nauczyciele
Dzień Niepodległości klas 4–8
II Festiwal piosenki patriotycznej (całość na 4-6l)
Nauczyciele
14.11 Konferencja dyrektorów Szkół Katolickich w Częstochowie Dyrektor szkoły
14-16.11 XXX Forum Nauczycieli Szkół Katolickich w Częstochowie Dyrektor szkoły
Nauczyciele
18.11 Rozpoczęcie akcji “Szlachetna Paczka” Nauczyciele
19.11 Półwywiadówka: Dyrektor szkoły
• 16.00 spotkanie z Wychowawcami klas 1–3 Wychowawcy klas
• indywidualne spotkania z Nauczycielami klas 4–8 (ciąg dalszy po spotkaniu ogólnym) Nauczyciele
• 16.45 spotkanie ogólne dla Rodziców uczniów klas 1–8 (w auli) Pedagog/Psycholog
• spotkanie z Wychowawcami klas 4–8 Wychowawcy klas
• indywidualne spotkania z Nauczycielami klas 4–8 Nauczyciele
28.11 Zabawa andrzejkowa
Klasy 1-3 (podczas lekcji)
Klasy 4-6 (5-6l) pozostałe zajęcia odwołane
Klasy 7-8 (7-8l) pozostałe zajęcia odwołane
Wychowawcy klas
Nauczyciele

GRUDZIEŃ

DATA WYDARZENIE ODPOWIEDZIALNI
2.12 Apel adwentowy klas 1-3 (godz. 9.50) Nauczyciele
2.12 Apel adwentowy klas 4-8 (godz. 10.50) Nauczyciele
3.12 Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych Nauczyciele
6.12 Św. Mikołaj w szkole (kl. 1-3) Nauczyciele
6.12 Godz. 8.50 Msza święta szkolna dla uczniów kl. 1–3 (kaplica szkolna)
6.12 Godz. 8.50 Msza święta szkolna dla uczniów kl. 4–8 (kościół pobrygidkowski)
8.12 Adwentowy czas skupienia dla Nauczycieli i Rodziców (godz. 16.00) – zapewniamy opiekę nad dziećmi Nauczyciele

 

9-13.12 Kiermasz świąteczny na potrzeby szkoły (organizacja i przebieg) Samorząd Uczniowski

Nauczyciele

10.12 Rada pedagogiczna: Dyrektor szkoły
• 16.00 – spotkanie nauczycieli uczących w jednym oddziale (kl.1–3 i kl. 4–8) Nauczyciele
• 16.30 – WDN: Metoda twórczego rozwiązywania problemów (do wyboru: Action learning / Design Thinking) Nauczyciele
• sprawy bieżące
19.12 Wigilia Nauczycieli i Pracowników szkoły (godz. 16.45) Wicedyrektor szkoły
20.12 Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia:
• 8.00 – Wigilie w klasach (1-3 lekcja) Wychowawcy klas
• 10.30 – jasełka Nauczyciele
• życzenia świąteczne SU – życzenia
23.12–1.01 Zimowa przerwa świąteczna
W razie potrzeby indywidualne konsultacje dla Rodziców – termin do ustalenia z nauczycielem Nauczyciele

STYCZEŃ

DATA WYDARZENIE ODPOWIEDZIALNI
3.01 Godz. 8.00 Msza Święta szkolna (kościół pobrygidkowski) i kolęda w szkole – błogosławieństwo klas Wychowawcy klas i Nauczyciele
6.01 Uroczystość Objawienia Pańskiego – dzień wolny od zajęć szkolnych
7.01 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas 1–3 (godz. 16.30) Dyrektor szkoły
Nauczyciele
8.01 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas 4–8 (godz. 16.00) Dyrektor szkoły
Nauczyciele
10.01 Noc filmowa Nauczyciele
12.01 Wspólne kolędowanie Rodziców, Nauczycieli i Uczniów (godz. 14.30 Eucharystia w kościele pobrygidkowskim): Wicedyrektor szkoły

Nauczyciele

• Jasełka dla rodziców / śpiewanie kolęd dla dzieci
• wspólne śpiewanie kolęd
13-26.01 Ferie zimowe
11-17.01 Obóz narciarski
29.01 Apel – Św. Aniela Merici klasy 1-8 (godz. 10.50) Nauczyciele
28.01 Wywiadówka semestralna:
dla Rodziców uczniów kl. 1–3 godz. 16.30 Wychowawcy klas
Nauczyciele
dla Rodziców uczniów kl. 4–8 godz. 17.15 Wychowawcy klas
Nauczyciele

LUTY

DATA WYDARZENIE ODPOWIEDZIALNI
7.02 Godz. 8.50 Msza Święta szkolna klas 1–3 (kaplica szkolna)
7.02 Godz. 8.50 Msza Święta szkolna klas 4–8 (kościół pobrygidkowski)
12.02 Bal karnawałowy – organizacja dekoracji Nauczyciele
13.02 Bal karnawałowy klasy 1–3 (1-3 lekcja) Wychowawcy klas i Nauczyciele
13.02 Bal karnawałowy klasy 4–6 (5-6 lekcja) Wychowawcy klas i Nauczyciele
13.02 Bal karnawałowy klasy 7-8 (7-8 lekcja) Wychowawcy klas i Nauczyciele
25.02 Rada pedagogiczna Dyrektor Szkoły
• 16.00 – spotkanie zespołów nauczycieli uczących w jednym oddziale (kl. 1–3 i kl. 4–8) Nauczyciele
• 16.30 – WDN
• sprawy bieżące
26-28.02 Środa Popielcowa – Msza św.

Rekolekcje wielkopostne

Nauczyciele
27.02 Rekolekcje wielkopostne
28.02 Rekolekcje wielkopostne
28.02 Apel z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych  (kl. 4–8)

 

Nauczyciele
27-28.02 Konferencja dyrektorów Szkół Katolickich w Częstochowie Dyrektor szkoły
W razie potrzeby indywidualne konsultacje dla Rodziców – termin do ustalenia z nauczycielem Nauczyciele

MARZEC

DATA WYDARZENIE ODPOWIEDZIALNI
6.03 Godz. 8.50 Msza Święta szkolna kl. 1–3 (kaplica szkolna)
6.03 Godz. 8.50 Msza Święta szkolna kl. 4–8 (kościół pobrygidkowski)
6.03 Noc filmowa Nauczyciele
14-15.03 Rekolekcje dla nauczycieli w “Domu Spotkania” Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Dąbrowicy (rozpoczęcie o godz. 9.00) Dyrektor szkoły
20.03 Apel okolicznościowy klas 1-3 (godz. 9.50) – Dzień Wiosny (dzień bez mundurka) Nauczyciele
20.03 Apel okolicznościowy klas 4-8 (godz. 10.50) – Dzień Wiosny (dzień bez mundurka) Nauczyciele
12.03 Światowy Dzień Matematyki Nauczyciele
24.03 Konsultacje dla Rodziców uczniów klas 1–8 godz. 16.30–17.30 Nauczyciele
……03 Dzień Nowych Technologii w Edukacji Nauczyciele

KWIECIEŃ

DATA WYDARZENIE ODPOWIEDZIALNI
3.04 Godz. 8.50 Msza święta szkolna dla uczniów kl. 1–3 (kaplica szkolna)
3.04 Godz. 8.50 Msza święta szkolna dla uczniów kl. 4–8 (kościół pobrygidkowski)
30.03-3.04 Kiermasz świąteczny na potrzeby szkoły (organizacja i przebieg) Nauczyciele świetlicy klas 1-3:
7.04 Półwywiadówka: Dyrektor szkoły
• 16.00 spotkanie z Wychowawcami klas 1–3 Wychowawcy klas
• indywidualne spotkania z Nauczycielami klas 4–8 (ciąg dalszy po spotkaniu ogólnym) Nauczyciele
• 16.45 spotkanie ogólne dla Rodziców uczniów klas 1–8 (aula) pedagog/psycholog
• spotkanie z Wychowawcami klas 4–8 Wychowawcy klas
• indywidualne spotkania z Nauczycielami klas 4–8 Nauczyciele
7.04 Apel katyński Nauczyciele
8.04 Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych:
• 11.00 – program artystyczny Nauczyciele
• życzenia świąteczne SU
9-15.04 Wiosenna przerwa świąteczna
20.04 Międzynarodowy Dzień Ziemi Nauczyciele
21-23.04 Egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć (dyżur opiekuńczy) Dyrektor szkoły
Nauczyciele
30.04 Apel okolicznościowy – Rocznica Konstytucji 3-Maja klas 1–3 (godz. 9.50) Nauczyciele
30.04 Apel okolicznościowy – Rocznica Konstytucji 3-Maja klas 4 – 8 (godz. 10.50) Nauczyciele

MAJ

DATA

WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

1.05

Święto Pracy – dzień wolny od zajęć

3.05

Święto Konstytucji 3-Maja – dzień wolny od zajęć

4.05

Dzień Dyrektorski – Imieniny Siostry Przełożonej i Siostry Dyrektor:

Wicedyrektor szkoły

• Godz. 8.15 Eucharystia (kościół parafialny)

SU – życzenia

• program artystyczny

Nauczyciele

• poczęstunek w klasach

Wychowawcy klas
Nauczyciele

• wyjście do kina

Nauczyciele

.05

XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Nauczyciele

8.05

Dyskoteka

Nauczyciele

10.05

Godz. 10.00 Pierwsza Komunia Święta klas trzecich (kościół parafialny)

Nauczyciele

.05

Godz. 8.00 Msza św. szkolna w “białym tygodniu” klas trzecich (kościół parafialny)

12.05

Rada pedagogiczna:

Dyrektor szkoły

• 16.00 – spotkanie zespołów nauczycieli uczących w jednym oddziale kl. 1–3 i kl. 4–8

Nauczyciele

• 16.30 – WDN

• sprawy bieżące

15.05

Apel z okazji 100. rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II

17.05

Godz. 10.00 Rocznica Pierwszej Komunii Świętej klas czwartych (kościół parafialny)

Nauczyciele

18 – 22.05

Tydzień wycieczek klasowych (dowolna liczba dni w tygodniu)

Wychowawcy klas

14 – 22.05

Pielgrzymka do Rzymu klas 8

Wychowawcy klas

23.05

Dzień Wdzięczności Rodzicom godz. 11.00

Nauczyciele i Rodzice

30.05

Szkolna Noc Bibliotek

Nauczyciele

CZERWIEC

DATA WYDARZENIE ODPOWIEDZIALNI
1.06 Szkolny Dzień Dziecka – dzień bez mundurka
1-5.06 XVI Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Nauczyciele
5.06 Godz. 16.30 Spotkanie z rodzicami dzieci przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 Dyrektor szkoły
Kierownik świetlicy
Wychowawcy klas I
psycholog szkolny
5.06 Godz. 8.50 Msza Święta szkolna kl. 1–3 (kaplica szkolna)
5.06 Godz. 8.50 Msza Święta szkolna kl. 4–8 (kościół pobrygidkowski)
11.06 Uroczystość Bożego Ciała – dzień wolny od zajęć
12.06 Dzień wolny od zajęć (dyżur opiekuńczy) Nauczyciele
16.06 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas 1–3 (godz. 16.30) Dyrektor szkoły
Nauczyciele
17.06 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas 4–8 (godz. 16.00) Dyrektor szkoły
Nauczyciele
22.06 Pożegnanie uczniów klas 8 ze szkołą (godz. 11.30) Wychowawcy klas 8:

 

23.06 Dzień Angielsko – Hiszpański Nauczyciele
24.06 Dzień z Wychowawcą Wychowawcy klas
25.06 Dzień Sportu Nauczyciele
26.06 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019
• godz. 10.15 wspólna Eucharystia w kościele parafialnym p.w. Nawrócenia św. Pawła
• zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 1–8 (boisko szkolne lub aula) Dyrektor szkoły
• część artystyczna Nauczyciele
• spotkanie z Wychowawcami w klasach dla klas 1–8 Wychowawcy klas
26.06 Rada pedagogiczna plenarna (ok. godz. 13.00) Dyrektor szkoły

LIPIEC