niedziela, 13 czerwca, 2021

Kalendarium Roku Szkolnego 2020/2021

SIERPIEŃ

DATA WYDARZENIE ODPOWIEDZIALNI
26.08 Spotkanie wychowawców 1-3 (godz. 10:00) Wicedyrektor 1-3
26.08 Spotkanie wychowawców 4-8 (godz. 10:00) Dyrektor szkoły
27.08 Rada pedagogiczna (godz. 10.00):  Dyrektor szkoły
ewaluacja egzaminu ósmoklasisty 2020 p. Monika Król
organizacja roku szkolnego 2020/2021
sprawozdanie wyników i wniosków ze sprawowanego  nadzoru pedagogicznego 2019/2020
28.08 Rada pedagogiczna (godz. 10.00): Dyrektor szkoły
WDN (z Radą Rodziców) s. Iwona Naglik OSU
organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej p. Anna Kara
szkolenie z pierwszej pomocy p. Aneta Daruk

WRZESIEŃ

DATA WYDARZENIE
1.09 Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021:

godz. 9:00 – wspólna Eucharystia w Kościele Parafialnym p.w. Nawrócenia św. Pawła (klasy 1 – 8)

3 – 17.09 Spotkanie z rodzicami poszczególnych klas
13-19.09 X Tydzień wychowania – “Budujemy więzi”
15.09 Dzień Kropki (klasy 1 – 3)
17.09 Rocznica agresji  Niemiec i ZSRR na Polskę – apel poranny 4-8
18.09 Uroczystość św. Stanisława Kostki, Patrona Dzieci i Młodzieży
– godz. 8.15 Msza święta z poświęceniem przyborów szkolnych (kościół parafialny)
29.09 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

PAŹDZIERNIK

DATA WYDARZENIE     Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
2.10 X Światowy dzień tabliczki mnożenia: klasy 1-3; klasy 4-8
10.10 Noc Bibliotek
14.10 Dzień Edukacji Narodowej
– poranny apel okolicznościowy; spotkania z nauczycielami w klasach
– godz. 10:30 Eucharystia (kościół parafialny)
16.10 Dzień Papieski – apel poranny: kl. 1 – 3; kl. 4 – 6; kl. 7– 8
21.10 Święto Patronalne Szkoły – poranny apel okolicznościowy
– godz. 10.30 – Eucharystia – ślubowanie klas pierwszych (Archikatedra)
(życzenia i program artystyczny: aula Caritas klasa 1a i 1b, Rodzice klas pierwszych, Rada Rodziców, Nauczyciele, SU)
22-28.10 TYDZIEŃ SERVIAM
18-24.10 Tydzień misyjny
27.10 Konsultacje dla Rodziców uczniów klas 1 – 8 godz. 16.30 – 18.00 wg. harmonogramu zapisów (aktywny dokument) MS Teams
23.10 Pasowanie na „świetliczaka”
29.10 Bal wszystkich świętych 1-3
30.10 Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
– apel okolicznościowy (poranny) kl. 1 – 3; kl. 4 – 8

 

LISTOPAD

DATA WYDARZENIE
1.11 Uroczystość Wszystkich Świętych
10.11 Apel okolicznościowy – Dzień Niepodległości klas 1 – 3; klas 4 – 6; klas 7 – 8
Rozpoczęcie akcji “Szlachetna Paczka”
24.11 Półwywiadówka: (MS Teams)
27.11 Apel adwentowy klas 1-3; klas 4-6; klas 7-8

 

GRUDZIEŃ

DATA WYDARZENIE
3.12 Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
16.12 Rada Klasyfikacyjna klas 1-3
17.12 Rada Klasyfikacyjna klas 4-8
22.12 Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

 

STYCZEŃ

DATA WYDARZENIE
8.01 Godz. 8.00 Msza święta szkolna dla uczniów kl. 7 – 8 (kaplica szkolna)
Godz. 8.50 Msza święta szkolna dla uczniów kl. 1 – 3 (kaplica szkolna)
Godz. 8.50 Msza święta szkolna dla uczniów kl. 4 – 6 (Kościół Pobrygidkowski)
18.01 Jasełka dla klas 1-3 i 4-8 (SERVIAM)
27.01 św. Aniela Merici – Apel poranny okolicznościowy
klasy 1-3 godz. 8:30
klasy 4-6  godz. 9:45
klasy 7-8  godz. 11:30
25.01 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas 1 – 3
26.01 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas 4 – 8
28.01 Klasowe zabawy karnawałowe:
klasy 1-3 (w trakcie lekcji); klasy 4-6 (5-6 lekcja); 7-8 (ostatnie dwie lekcje)

 

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

 

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

Skip to content