czwartek, Czerwiec 20, 2019

Kalendarium Roku Szkolnego 2018/2019

SIERPIEŃ

DATA WYDARZENIE ODPOWIEDZIALNI
21.08 Konferencja dyrektorów szkół katolickich w Częstochowie Dyrektor szkoły
29.08 Rada pedagogiczna (godz. 9.30): Dyrektor szkoły
• wnioski z nadzoru pedagogicznego 2017/2018
• organizacja roku szkolnego 2018/2019
• ocena pracy nauczyciela (kryteria i wskaźniki)
• ochrona danych osobowych p. Andrzej Paździor
30.08 Rada pedagogiczna (godz. 9.30): Dyrektor szkoły
• plan nadzoru pedagogicznego 2018/2019
30.08-31.08 Szkolenie dla nauczycieli – “Pozytywna dyscyplina w szkole i klasie”
31.08 Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego Wychowawcy
Nauczyciele

WRZESIEŃ

DATA WYDARZENIE ODPOWIEDZIALNI
3.09 Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019: Dyrektor szkoły
• 10.15 – wspólna Eucharystia w Kościele Parafialnym p.w. Nawrócenia św. Pawła (klasy 1 – 8)
• po Mszy św. – rozpoczęcie roku szkolnego dla klas 1 – 8 (boisko szkolne lub w aula) Dyrektor szkoły
• część artystyczna s. Piotra Janic
• spotkanie z wychowawcami klas Wychowawcy klas
11.09 Zebranie organizacyjne dla rodziców:
• 16.00 – spotkanie nauczycieli uczących w jednym oddziale (kl. 1 – 3) Nauczyciele
• 16.30 – spotkanie z Wychowawcami klas 1 – 3 (spotkanie w klasach) Wychowawcy klas
• 16.30 – spotkanie nauczycieli uczących w jednym oddziale (kl. 4 – 8) Nauczyciele
• 17.15 – spotkanie w auli szkolnej rodziców uczniów klas 1 – 8 Dyrektor szkoły
• 17.45 – spotkanie z Wychowawcami klas 4 – 8 (spotkanie w klasach) Wychowawcy klas
09-15.09 Tydzień wychowania – “W poszukiwaniu drogi”:
• akcje związane z tygodniem p. Anna Kara
p. Dominik Kosiorek
• poruszenie tematyki związanej z tematem tygodnia wychowania na godzinach wychowawczych oraz lekcjach religii Wychowawcy klas
Katechetki
14.09 Dzień Kropki (klasy 1 – 3) p. Agnieszka Bereza
p. Anna Surmacz
p. Katarzyna Wrzos
15.09 Piknik Rodzinny godz. 11.00 p. Katarzyna Dłubacz
p. Agnieszka Skraban
p. Klaudia Deryło
p. Iwona Jagła-Izdebska
p. Bożena Szypuła
p. Andrzej Paździor
p. Michał Łuczak
15–21.09 Wyjścia klas w ramach XIV Lubelskiego Festiwalu Nauki Nauczyciele
18.09 Uroczystość św. Stanisława Kostki, Patrona Dzieci i Młodzieży
– godz. 8.30 Msza święta z poświęceniem przyborów szkolnych (kościół parafialny)
Wychowawcy klas
25.09 Konsultacje dla Rodziców uczniów klas 1 – 8 godz. 16.30 – 18.00 Nauczyciele
27–30.09 Konferencja dyrektorów szkól urszulańskich (Wrocław) Dyrektor szkoły
28.09 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania p. Katarzyna Matuszyk
s. Kinga Sajkowska
p. Agnieszka Semeniuk
p. Mateusz Dąbrowski

PAŹDZIERNIK

DATA WYDARZENIE ODPOWIEDZIALNI
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych p. Małgorzata Szponar
5.10 Godz. 8.50 Msza Święta szkolna dla uczniów klas 1 – 3 (kaplica szkolna)
5.10 Godz. 8.50 Msza Święta szkolna dla uczniów klas 4 – 8 (kościół pobrygidkowski)
15.10 Dzień Edukacji Narodowej:
• Godz. 8.15 Eucharystia (kościół parafialny) SU – życzenia
• program artystyczny p. Katarzyna Niedziółka
p. Anna Kara
• wyjście do kina Wychowawcy klas
Nauczyciele
16.10 Apel okolicznościowy – Dzień Papieski – kl. 1 – 3 (godz. 7.50) p. Katarzyna Matuszyk
16.10 Apel okolicznościowy – Dzień Papieski – kl. 4 – 8 (godz. 7.50) s. M.Magdalena Masłoń
16.10 Rada Pedagogiczna Dyrektor szkoły
• 16.00 – spotkanie nauczycieli uczących w jednym oddziale (kl. 1 – 3 i kl. 4 – 8) Wychowawcy
• 16.30 – WDN
• sprawy bieżące
18.10 dyskoteka Dyrektor szkoły
19.10 Święto Patronalne Szkoły
Jubileusz 10-lecia szkoły:
Wicedyrektor szkoły
• Do godz. 9.45 – zbiórka przed szkołą (sprawdzenie obecności), wspólne wyjście klasami do katedry
• Godz. 10.30 – Eucharystia ze ślubowaniem klas pierwszych (Archikatedra) oprawa muzyczna:
p. Anna Kapica Świstak
• życzenia (aula Caritas Lublin) SU
• program artystyczny p. Katarzyna Podkowa
s. Monika Orzechowska
p. Katarzyna Jaworska
• poczęstunek p. Agnieszka Skraban
p. Klaudia Deryło
p. Katarzyna Dłubacz
p. Beata Król
p. Andrzej Paździor
p. Ewa Łaskarzewska
s. Piotra Janic
22-28.10 Tydzień misyjny s. Urszula Kupczyk
23.10 Konsultacje dla Rodziców uczniów klas 1 – 8 godz. 16.30 – 18.00 Nauczyciele
25.10 Międzyszkolny konkurs recytatorski p. Małgorzata Szponar
p. Katarzyna Podkowa
p. Anna Kara
p. Mateusz Dąbrowski
26.10 Pasowanie na „świetliczaka” Nauczyciele świetlicy kl. 1 – 3
31.10 Apel okolicznościowy – Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny kl. 1 – 3 (godz. 7.50) s. Piotra Janic
31.10 Apel okolicznościowy – Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny kl. 4 – 8 (godz. 7.50) s. Katarzyna Słowik

LISTOPAD

DATA WYDARZENIE ODPOWIEDZIALNI
1.11 Uroczystość Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć
2.11 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dyżur opiekuńczy
9.11 Dzień dla Niepodległej – w programie: p. Malgorzata Szponar
p. Jan Kurowiak
p. Edyta Matejek
p. Katarzyna Matuszyk
p. Katarzyna Wrzos
p. Iwona Jagła – Izdebska
s. Barbara Markiewicz
• Warsztaty plastyczne dla uczniów klas 1 – 3 (kotyliony)
• Konkurs piosenki patriotycznej dla klas 1 – 3 i 4 – 8
• Śpiewanki patriotyczne dla klas 4 – 8
• Modlitwa za Ojczyznę zakończona odśpiewaniem Hymnu Narodowego (klasy 1 – 8)
• Apel okolicznościowy – Dzień Niepodległości klas 1 – 3 p. Agnieszka Semeniuk
• Apel okolicznościowy – Dzień Niepodległości klas 4 – 8 p. Jan Wierzbicki
12.11 Dzień wolny od zajęć za Święto Niepodległości, 11 listopada
15.11 Konferencja dyrektorów Szkół Katolickich w Częstochowie Dyrektor szkoły
15-17.11 XXIX Forum Nauczycieli Szkół Katolickich w Częstochowie Dyrektor szkoły
Nauczyciele
19.11 Rozpoczęcie akcji “Szlachetna Paczka” p. Iwona Jagła Izdebska
p. Beata Król
p. Bożen Szypuła
p. Joanna Frydrych- Staszczak
20.11 Półwywiadówka: Dyrektor szkoły
• 16.00 spotkanie z Wychowawcami klas 1 – 3 Wychowawcy klas
• indywidualne spotkania z Nauczycielami klas 4 – 8 (ciąg dalszy po spotkaniu ogólnym) Nauczyciele
• 16.45 spotkanie ogólne dla Rodziców uczniów klas 1 – 8 (w auli): “Jestem tatą – i co dalej?” – Pan Michał Bator z Fundacji Tato.Net, koordynator warsztatów dla ojców. Pedagog/Psycholog
• spotkanie z Wychowawcami klas 4 – 8 Wychowawcy klas
• indywidualne spotkania z Nauczycielami klas 4 – 8 Nauczyciele
29.11 Zabawa andrzejkowa Wychowawcy klas
Nauczyciele

GRUDZIEŃ

DATA WYDARZENIE ODPOWIEDZIALNI
3.12 Apel adwentowy klas 1-3 (godz. 7.50) s. Urszula Kupczyk
3.12 Apel adwentowy klas 4-8 (godz. 7.50) s. Katarzyna Słowik
6.12 Św. Mikołaj w szkole p. Agnieszka Bereza
p. Urszula Czarska
p. Anna Surmacz
p. Katarzyna Dłubacz
7.12 Godz. 8.50 Msza święta szkolna dla uczniów kl. 1 – 3 (kaplica szkolna)
7.12 Godz. 8.50 Msza święta szkolna dla uczniów kl. 4 – 8 (kościół pobrygidkowski)
9.12 Adwentowy czas skupienia dla Nauczycieli i Rodziców (godz. 16.00) – zapewniamy opiekę nad dziećmi s. Maria Anna
Opieka:
s. M.Magdalena Masłoń
p. Katarzyna Wrzos
p. Urszula Czarskaka
10-14.12 Kiermasz świąteczny na potrzeby szkoły (organizacja i przebieg) Samorząd Uczniowski
p. Edyta Matejek
p. Anna Kara
p. Katarzyna Niedziółka
s. M.Magdalena Masłoń
11.12 Rada pedagogiczna: Dyrektor szkoły
• 16.00 – spotkanie nauczycieli uczących w jednym oddziale (kl.1 – 3 i kl. 4 – 8) Nauczyciele
• 16.30 – WDN
• sprawy bieżące
20.12 Wigilia Nauczycieli i Pracowników szkoły (godz. 16.45) Wicedyrektor szkoły
21.12 Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia:
• 8.00 – Wigilie w klasach (1-3 lekcja) Wychowawcy klas
• 10.30 – jasełka p. Katarzyna Podkowa
p. Mateusz Dąbrowski
• życzenia świąteczne SU – życzenia
24.12–1.01 Zimowa przerwa świąteczna
W razie potrzeby indywidualne konsultacje dla Rodziców – termin do ustalenia z nauczycielem Nauczyciele

STYCZEŃ

DATA WYDARZENIE ODPOWIEDZIALNI
4.01 Godz. 8.00 Msza Święta szkolna (kościół pobrygidkowski) i kolęda w szkole – błogosławieństwo klas Wychowawcy klas i Nauczyciele
11.01 Noc filmowa
13.01 Wspólne kolędowanie Rodziców, Nauczycieli i Uczniów (godz. 14.30 Eucharystia w kościele pobrygidkowskim): Wicedyrektor szkoły
• Jasełka dla rodziców / śpiewanie kolęd dla dzieci Śpiewanie kolęd dla dzieci:
p. Justyna Fimiarz
p. Agnieszka Semeniuk
• wspólne śpiewanie kolęd p. Anna Kapica
p. Aneta Daruk
p. Katarzyna Jaworska
• poczęstunek w salach
• przydział zadań i organizacja dyżurów p. Agnieszka Skraban
15.01 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas 1 – 3 (godz. 16.30) Dyrektor szkoły
Nauczyciele
16.01 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas 4 – 8 (godz. 16.00) Dyrektor szkoły
Nauczyciele
22.01 Wywiadówka semestralna:
dla Rodziców uczniów kl. 1 – 3 godz. 16.30 Wychowawcy klas
Nauczyciele
dla Rodziców uczniów kl. 4 – 8 godz. 17.15 Wychowawcy klas
Nauczyciele
22.01 Bal karnawałowy – organizacja dekoracji p. Justyna Gieroba
p. Katarzyna Dłubacz
p. Klaudia Deryło
p. Justyna Fimiarz
p. Michał Łuczak
23.01 Bal karnawałowy klasy 1 – 3 (1-3 lekcja) – temat do ustalenia Wychowawcy klas i Nauczyciele
24.01 Bal karnawałowy klasy 4 – 8 (4-6 lekcja) – temat do ustalenia Wychowawcy klas i Nauczyciele
25.01 Apel – Św. Aniela Merici (godz. 10.50) s. M.Anna Gumuła
s. Katarzyna Słowik

LUTY

DATA WYDARZENIE ODPOWIEDZIALNI
1.02 Godz. 8.50 Msza Święta szkolna klas 1 – 3 (kaplica szkolna)
1.02 Godz. 8.50 Msza Święta szkolna klas 4 – 8 (kościół pobrygidkowski)
11-22.02 Ferie zimowe
9-15.02 Obóz narciarski (I turnus) s. Estera Grzegorek
s. Monika Orzechowska
p. Honorata Banach
p. Albert Król
16-22.02 Obóz narciarski (II turnus) s. Estera Grzegorek
p. Honorata Banach
p. Michał Łuczak
26.02 Rada pedagogiczna Dyrektor Szkoły
• 16.00 – spotkanie zespołów nauczycieli uczących w jednym oddziale (kl. 1 – 3 i kl. 4 – 8) Nauczyciele
• 16.30 – WDN
• sprawy bieżące
28.02-01.03 Konferencja dyrektorów Szkół Katolickich w Częstochowie Dyrektor szkoły
W razie potrzeby indywidualne konsultacje dla Rodziców – termin do ustalenia z nauczycielem Nauczyciele

MARZEC

DATA WYDARZENIE ODPOWIEDZIALNI
1.03 Godz. 8.50 Msza Święta szkolna kl. 1 – 3 (kaplica szkolna)
1.03 Godz. 8.50 Msza Święta szkolna kl. 4 – 8 (kościół pobrygidkowski)
1.03 Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych (kl. 4 – 8) s. Barbara Markiewicz
1.03 Noc filmowa
6.03 Środa Popielcowa – godz. 8.30 Msza Święta szkolna (kościół parafialny)
6-8.03 Rekolekcje wielkopostne s. Urszula Kupczyk
s. M.Anna Gumuła
s. Katarzyna Słowik
s. Monika Orzechowska
9-10.03 Rekolekcje dla nauczycieli w “Domu Spotkania” Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Dąbrowicy (rozpoczęcie o godz. 9.00) Dyrektor szkoły
14.03 Dzień Dyrektorski – Imieniny Siostry Przełożonej i Siostry Dyrektor: Wicedyrektor szkoły
• Godz. 8.15 Eucharystia (kościół parafialny) SU – życzenia
• program artystyczny s. Monika Orzechowska
p. Justyna Gieroba
• poczęstunek w klasach Wychowawcy klas
Nauczyciele
• wyjście do kina Nauczyciele
21.03 Apel okolicznościowy klas 1-3 (godz. 9.50) – Dzień Wiosny (dzień bez mundurka) p. Ewa Łaskarzewska
21.03 Apel okolicznościowy klas 4-8 (godz. 7.50) – Dzień Wiosny (dzień bez mundurka) p. Katarzyna Jaworska
26.03 Konsultacje dla Rodziców uczniów klas 1 – 8 godz. 16.30 – 17.30 Nauczyciele
29-31.03 Konferencja dyrektorów szkół urszulańskich (Poznań) Dyrektor szkoły

KWIECIEŃ

DATA WYDARZENIE ODPOWIEDZIALNI
5.04 Godz. 8.50 Msza święta szkolna dla uczniów kl. 1 – 3 (kaplica szkolna)
5.04 Godz. 8.50 Msza święta szkolna dla uczniów kl. 4 – 8 (kościół pobrygidkowski)
8-12.04 Kiermasz świąteczny na potrzeby szkoły (organizacja i przebieg) Nauczyciele świetlicy kl. 1 – 3
9.04 Półwywiadówka: Dyrektor szkoły
• 16.00 spotkanie z Wychowawcami klas 1 – 3 Wychowawcy klas
• indywidualne spotkania z Nauczycielami klas 4 – 8 (ciąg dalszy po spotkaniu ogólnym) Nauczyciele
• 16.45 spotkanie ogólne dla Rodziców uczniów klas 1 – 8 (w auli) na temat “Jak wychować i nie zwariować?”, czyli o pozytywnej dyscyplinie słów kilka, które poprowadzi p. Iwona Michniewicz i p. Agnieszka Semeniuk pedagog/psycholog
• spotkanie z Wychowawcami klas 4 – 8 Wychowawcy klas
• indywidualne spotkania z Nauczycielami klas 4 – 8 Nauczyciele
12.04 Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych:
• 11.00 – program artystyczny p. Katarzyna Jaworska
p. Jan Kurowiak
• życzenia świąteczne SU
15-17.04 Egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć (dyżur opiekuńczy) Dyrektor szkoły
Nauczyciele
18-23.04 Wiosenna przerwa świąteczna
24.04 Międzynarodowy Dzień Ziemi p. Iwona Jagła Izdebska
p. Bożena Szypuła
26.04 Apel okolicznościowy – Rocznica Konstytucji 3-Maja klas 4 – 8 (godz. 10.45) p. Justyna Fimiarz
29.04 Apel okolicznościowy – Rocznica Konstytucji 3-Maja klas 1 – 3 (godz. 7.50) p. Katarzyna Wrzos

MAJ

DATA WYDARZENIE ODPOWIEDZIALNI
1.05 Święto Pracy – dzień wolny od zajęć
2.05 Dni wolne od zajęć dydaktycznych – dyżur opiekuńczy
3.05 Święto Konstytucji 3-Maja – dzień wolny od zajęć
8-15.05 XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek p. Małgorzata Szponar
p. Beata Król
s. Kinga Sajkowska
p. Ewa Łaskarzewska
9.05 Dyskoteka
12.05 Godz. 10.00 Pierwsza Komunia Święta klas trzecich (kościół parafialny) s. Urszula Kupczyk
p. Katarzyna Matuszyk
p. Katarzyna Niedziółka
14.05 Godz. 8.00 Msza św. szkolna w “białym tygodniu” klas trzecich (kościół parafialny) s. Urszula Kupczyk
14.05 Rada pedagogiczna: Dyrektor szkoły
• 16.00 – spotkanie zespołów nauczycieli uczących w jednym oddziale kl. 1 – 3 i kl. 4 – 8 Nauczyciele
• 16.30 – WDN Justyna Fimiarz
• sprawy bieżące
19.05 Godz. 10.00 Rocznica Pierwszej Komunii Świętej klas czwartych (kościół parafialny) s. Katarzyna Słowik
s. Piotra Janic
20 – 24.05 Tydzień wycieczek klasowych (dowolna liczba dni w tygodniu) Wychowawcy klas
16 – 24.05 Pielgrzymka do Rzymu klas 8 Wychowawcy klas
25.05 Piknik Jubileuszowy z okazji 10-lecia Szkoły Podstawowej
Spotkanie Absolwentów
początek godzina 11.00
p. Justyna Gieroba
s. Monika Orzechowska
p. Małgorzata Król
p. Monika Król
p. Marta Muszyńska
p. Joanna Frydrych – Staszczak
28.05 Konsultacje dla Rodziców uczniów klas 1 – 8 godz. 16.30 – 18.00 Nauczyciele
31.05 Szkolny Dzień Dziecka – dzień bez mundurka

CZERWIEC

DATA WYDARZENIE ODPOWIEDZIALNI
1-9.06 XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom organizacja
p. Małgorzata Szponar
4.06 Godz. 16.30 Spotkanie z rodzicami dzieci przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 Dyrektor szkoły
Kierownik świetlicy
Wychowawcy klas I
psycholog szkolny
7.06 Godz. 8.50 Msza Święta szkolna kl. 1 – 3 (kaplica szkolna)
7.06 Godz. 8.50 Msza Święta szkolna kl. 4 – 8 (kościół pobrygidkowski)
8.06 Szkolna Noc Bibliotek p. Małgorzata Szponar
p. Joanna Frydrych Staszczak
p. Katarzyna Niedziółka
p. Aneta Daruk
s. Piotra Janic
11.06 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas 1 – 3 (godz. 16.30) Dyrektor szkoły
Nauczyciele
12.06 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas 4 – 8 (godz. 16.00) Dyrektor szkoły
Nauczyciele
14.06 Pożegnanie uczniów klas 8 ze szkołą (godz. 9.00) p. Marta Muszyńska
s. M.Magdalena Masłoń
17.06 KLASY 1 – 3
Dzień Sportu: 1-3 godzina lekcyjna
Dzień Angielski: 4-5 godzina lekcyjna
12.25 – obiad
KLASY 4 – 8
Dzień Angielsko – Hiszpański: 1-3 godzina lekcyjna
Dzień Sportu: 4-6 godzina lekcyjna
12.25 – obiad
p. Bożena Szypuła
p. Klaudia Deryło
p. Agnieszka Skraban
p. Urszula Czarska
p. Katarzyna Dłubacz
p. Jan Wierzbicki
p. Albert Król
p. Wojciech Nowomiejski
p. Justyna Gieroba
s. Kinga Sajkowska
17.06 Rada pedagogiczna plenarna (godz. 13.20): Dyrektor szkoły
• raport z ewaluacji wewnętrznej
• wnioski z nadzoru pedagogicznego 2018/2019
18.06 Dzień z Wychowawcą klas 1 – 7 Wychowawcy klas
18.06 Dyskoteka klas 8 (godz. 17.00 – 21.00) p. Marta Muszyńska
s. M.Magdalena Masłoń
p. Anna Kara
p. Dominik Kosiorek
19.06 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019
• godz. 8.00 zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 1 – 8 (boisko szkolne lub aula)  Dyrektor szkoły
• godz. 10.15 wspólna Eucharystia w kościele parafialnym p.w. Nawrócenia św. Pawła
• część artystyczna p. Małgorzata Król
• spotkanie z Wychowawcami w klasach dla klas 1 – 8 Wychowawcy klas
21.06 Spotkanie pracowników szkoły:
• poczęstunek (godz. 16.00)

LIPIEC