10.8 C
Województwo lubelskie
piątek, 31 marca, 2023

Koła zainteresowań

Gimnastyka korekcyjna z elementami integracji sensorycznej

Zajęcia kierowane do dzieci klas 1-3 w celu zapobiegania wadom postawy, które mogą być skutkiem słabego umięśnienia oraz nieprawidłowych nawyków.

W związku z szerokim rozwojem nowych technologii, dostępnych już od najmłodszych lat,
a co za tym idzie niską aktywnością fizyczną, dzieci w młodszym wieku szkolnym wymagają specjalnego ruchu korekcyjnego. Dodatkową motywacją do uczestnictwa w zajęciach, będą metody ich prowadzenia: w formie gier i zabaw ruchowych, torów przeszkód, ścieżek zdrowia lub zajęć z nietypowymi przyrządami np.: deskorolki, ścianki wspinaczkowe, huśtawki, klocki, piłki, maty, równoważnie. Atrakcyjności zajęciom dodaje wykorzystywanie elementów integracji sensorycznej. Nie od dziś wiadomo, że najlepszą nauką jest nauka przez doświadczenia. Dlatego podczas zajęć będziemy nie tylko egzekwować poprawne wykonanie ruchu w skorygowanej postawie, ale też oddziaływać na zmysły jak: dotyk, wzrok, słuch, węch. Dzięki celowanym ćwiczeniom w formie zabawy doprowadzamy do korekcji postawy ciała oraz poprawy parametrów i osiągnięć nie tylko na poziomie fizycznym, ale również społecznym i edukacyjnym. Zajęcia prowadzone są przez fizjoterapeutkę w formie grupowej. Dla klas 1 zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu,
dla klas 2 oraz 3 raz w tygodniu.

Koło plastyczne dla klas 1, 2, 3

Koło plastyczne dla klas 1, 2 i 3 zaprasza wszystkie dzieci, które lubią tworzyć i chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia plastyczne. Będziemy odkrywać piękno świata sztuki zdobywając umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi oraz właściwym ich łączeniu. Zajęcia będą służyły rozwijaniu waszej wyobraźni i sprawności manualnych, nabywaniu umiejętności pracy zespołowej, kształceniu wrażliwości estetycznej. Mam nadzieję, że wpłynie to pozytywnie na wasz rozwój, samorealizację i podniesienie poczucia waszej wartości. Nieodłącznym elementem spotkań będzie udział w konkursach plastycznych.

Laboratorium zmysłów (klasy 1-3)

Zmysły odgrywają bardzo ważną rolę w życiu człowieka, bowiem dzięki nim poznajemy świat. To one informują nas o otaczającym świecie i ostrzegają przed niebezpieczeństwem, pozwalają nam odczuwać zapachy, widzieć czy słyszeć. Zmysły są ważnym elementem pozwalającym się także uczyć. Celem zajęć jest doświadczanie, eksperymentowanie za pomocą swoich zmysłów, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, koncentrowanie się na bodźcach słuchowych, rozwijanie umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i dźwięków mowy, nabywanie różnorodnych doświadczeń dotykowych, smakowych czy węchowych.

Podczas zajęć będziemy mieszać, odmierzać, ugniatać, lepić, słuchać, dotykać, ekserymetować i przede wszystkim dobrze się bawić! Zapraszam!

Kim będę w przyszłości? (klasy 1-3)

Kim będziesz jak dorośniesz? Dorośli często zadają to pytanie dzieciom. Odpowiedzi na te
i podobne pytania będziemy szukać podczas naszych zajęć. Orientacja zawodowa w szkole jest okresem przeddecyzyjnym w procesie wyboru zawodu. Pierwszym życzeniom zawodowym wyrażanym przez dzieci towarzyszą emocje, zaciekawienie, fascynacja. Podczas zajęć będziemy bawić się poznając różne zawody z najbliższego i dalszego otoczenia. Będziemy rozmawiać o zawodach rodziców, dziadków, a także zorganizujemy sobie wycieczki do niektórych z tych miejsc! Zapraszam!

Koło kulinarne (klasy 1-3)

Wszystkich uczniów klas młodszych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności kulinarne zapraszamy na zajęcia koła „Kulinarne fantazje”.

Wspólne przygotowywanie posiłków uczy nie tylko gotowania, ale rozwija wyobraźnię i doskonale integruje grupę. Dzieci uczestnicząc w warsztatach  kulinarnych  poznają i rozróżniają owoce, warzywa i inne składniki potrzebne w kuchni; rozwijają  swoją kreatywność, zdolności manualne, uczą się planowania swojej pracy oraz współpracy z innymi a także czerpania przyjemności z gotowania. Nade wszystko jednak doskonalą umiejętności matematyczne.
Jeżeli uwielbiasz ważyć, odmierzać, przesypywać, mieszać, smakować to koło jest dla Ciebie.
Zapraszam Katarzyna Wrzos

Koło kreatywno - artystyczne (klasy 1-3)

To zajęcia dla dzieci, które mają ochotę na spotkanie ze sztuką. Podczas zajęć uczniowie będą pracowali z różnego rodzaju materiałami naturalnymi (np. drewno, sznurek, szkło, wełna, gips, masa papierowa czy materiałami plastycznymi). Pobudzając wyobraźnię, rozbudzają ciekawość, kształtują kreatywność oraz uwrażliwiają na piękno i estetykę. Na zajęciach mali artyści samodzielnie wykonają elementy dekoracji wykorzystując różne metody i formy pracy.   Koło kreatywno – artystyczne to również spotkanie ze sztuką teatralną …

Lublin - moje miasto (klasy 2 i 3)

To zajęcia dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać miasto w którym mieszkają i uczą się. Podróżując po Lublinie wirtualnie i w realu poznamy ciekawe miejsca, które zapisały się na kartach historii i nie tylko. Poznamy kulturę mieszkańców, tradycje, zwyczaje i obyczaje.
Nie zabraknie także tradycyjnej kuchni lubelskiej.
Zajęcia odbywać się będą co 2 tygodnie.

Twórczo odkrywamy świat (klasy 1-3)

Koło organizowane jest dla dzieci z klas 1-3. Są to zajęcia, których zadaniem jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Dziecko uczestnicząc w zajęciach ma okazję do przeżycia ekscytującej zabawy pełnej przygód. Zajęcia uczą kreatywnego, krytycznego, nieszablonowego myślenia. Pozwalają dziecku na oryginalność, wyobraźnię, fantazję, na błądzenie w poszukiwaniach różnych rozwiązań. Uczestnictwo w tym kole pozytywnie wpływa na rozwój osobowości, samoocenę dziecka, wyzwala także pozytywne emocje. Zajęcia te umożliwiają udział w różnorodnych ćwiczeniach, działaniach, rozwijają nie tylko inwencję twórczą, kreatywność, zdolności motoryczne ale także budują relację z estetyką.

Zajęcia sportowe (klasy 1, 2 i 3)

Koło przeznaczone jest dla dzieci klas 1-3 lubiących aktywne spędzanie czasu wolnego. Głównym celem zajęć jest rozwijanie miłości do sportu poprzez gry i zabawy.
Na zajęciach dzieci  doskonalą zdolności motoryczne, pracują nad koordynacją, gibkością i wytrzymałością. Stawiają również pierwsze kroki w obrębie techniki rożnych dziedzin sportowych lub szlifują już zdobyte umiejętności. Dodatkowo zacieśniają przyjaźnie i poznają nowych ludzi.

Scholka (klasy 1 - 3)

„Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź,
tam dobre serca mają…”
Johan Wolfgang von Goethe

Zapraszam uczniów, którzy chcą wielbić Boga śpiewem.

Dzieci Maryi (klasy 1-3)

Zapraszam wszystkich uczniów z klas 1 -3, którzy chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej  Maryi Panny Niepokalanej.

Dzieci Maryi powstały pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labouré w 1830, w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu. Zostało zatwierdzone przez papieża Piusa IX dnia 20 czerwca 1847 roku. Jest ono zarejestrowane w Papieskiej Radzie Świeckich. Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryi osiąga swój cel poprzez korzystanie z takich środków jak: przeżywanie Eucharystii, kontemplację osoby Maryi, naśladowanie Maryi i praktykowanie Jej cnót, rozpowszechnianie i noszenie Cudownego Medalika zgodnie z obietnicą zawartą w słowach Maryi: „Wszyscy, którzy nosić go będą otrzymają wiele łask”, poznawanie historii objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labouré i symboliki Cudownego Medalika. Hasłem Stowarzyszenia są słowa: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Dzieci Maryi idąc za wezwaniem Matki Bożej wypowiadają tę modlitwę jak najczęściej. Zawołaniem Dzieci Maryi są słowa: „Cześć Maryi” odp.: „Cześć Niepokalanej”. Znakiem rozpoznawczym członków stowarzyszenia na całym świecie jest medal Niepokalanej objawiony św. Katarzynie Labouré.

Kurs szydełkowania dla uczniów klas 3

Dzieci w formie zabawy poznają zasady posługiwania się szydełkiem i nauczą się podstawowych splotów. Będą przy tym wykorzystywały działania matematyczne do obliczania ilości ściegów i porównywania ich ze schematami. Po opanowaniu zasad techniki będą wykonywać proste formy geometryczne, pozwalające na tworzenie małych zabawek oraz ozdób.

Bajkoterapia, czyli bajki pomagajki (klasy 1-2)

Bajkoterapia, czyli bajki – pomagajki dla młodszych czytelników. Głównym celem zajęć jest poznanie niezwykłych opowiadań, które pozwolą dzieciom zrozumieć i zaakceptować własne emocje, a przede wszystkim nauczą radzenia sobie z własnymi problemami. Bajki rozwijają dziecięcą wyobraźnię i kształtują osobowość.
Zajęcia z bajkoterapii sprzyjają dobrej komunikacji i współpracy w grupie, poczuciu bezpieczeństwa, ujawnianiu pozytywnych uczuć.

Ognisko misyjne (klasy 1, 2 i 3)

Włączamy się w działalność Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, które tworzą „mali misjonarze” całego świata poprzez modlitwę, entuzjazm i konkretne zaangażowanie. Poznajemy kraje misyjne, pracę misjonarzy oraz problemy, z jakimi borykają się rówieśnicy na różnych kontynentach. W naszej szkole bije prawie sto serc, które modlitwą i ofiarą chcą towarzyszyć najbardziej potrzebującym. Troszczymy się o to, aby raz rozpalony ogień miłości do misji obejmował coraz większa liczbę dzieci i dorosłych.
Systematyczna formacja misyjna dokonuje się poprzez:
• codzienną modlitwę za rówieśników w krajach misyjnych i za misjonarzy, którzy w dalekich krajach głoszą Dobrą Nowinę,
• realizację programu podczas cotygodniowych spotkań,
• przygotowywanie obchodów z okazji Tygodnia Misyjnego, Misyjnego Dnia Dzieci, Kolędników Misyjnych, akcji- Dzieci komunijne dzieciom misji
• przygotowanie nabożeństw, apeli misyjnych,
• lekturę czasopisma „Świat Misyjny”,
• uczestnictwo w specjalnych spotkaniach z misjonarzami, w wycieczkach i kongresach Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci,
• podejmowanie różnorodnych akcji misyjnych, kiermasz mających na celu konkretną pomoc,
• korespondencję z misjonarkami,
• adopcję dzieci z Afryki.

Uczymy Dzieci Programować (klasy 1-3)

Uczymy Dzieci Programować to ogólnopolski program edukacyjny, którego głównym celem jest stopniowe i odpowiedzialne wprowadzenie dzieci w świat cyfrowy. Dzieci w sposób świadomy, czynny i twórczy uczą się korzystania z nowoczesnych technologii. Jednocześnie rozwijają logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukają różnych rozwiązań, analizują i wybierają te najbardziej optymalne. Na zajęciach uczniowie poznają podstawy programowania, kodują, ćwiczą koncentrację, spostrzegawczość, uczą się pracy w zespole, a przy tym świetnie się bawią. Poprzez programowanie uczniowie kształtują umiejętności, których uniwersalność sprawia, że przydadzą się im na każdym etapie ich życia.

Koło teatralne (klasy 1-3)

Koło teatralne przeznaczone jest dla uczniów klas I-III, maksymalna liczba uczestników wynosi 20 osób.
Teatr jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym wszechstronny rozwój człowieka.
Jest punktem wyjścia do uaktywnienia wszelkich sfer psychicznych. Podobnie jak lektura oraz zabawa rozbudza fantazję dziecka, daje możliwość kształtowania własnej osobowości  i pomaga ją wyrazić. Celem zajęć teatralnych jest uwrażliwienie na sztukę, rozwój emocjonalny, odkrywanie swoich zdolności i zainteresowań.
Zajęcia pozwolą na rozkwit intelektualny dzieci, wzbogacając ich świat nowymi treściami, poszerzając słownictwo, rozwijając logiczne myślenie, kształtując pamięć i uwagę oraz
eliminując nieśmiałość i lęk.

Zajęcia dla uczniów zdolnych humanistycznie (klasy 3)

Zajęcia prowadzi p. Beata Król i rozpoznając zdolności humanistyczne uczniów – zaprosi ich indywidualnie.

Zajęcia dla uczniów zdolnych matematycznie (klasy 3)

Zajęcia prowadzi p. Katarzyna Wrzos i rozpoznając zdolności matematyczne uczniów – zaprosi ich indywidualnie.

Zajęcia dla uczniów z trudnościami matematycznymi

Zajęcia prowadzi p. Katarzyna Wrzos i rozpoznając uczniów, którym przyda się dodatkowa pomoc w zakresie umiejętności matematycznych – zaprosi ich indywidualnie.

ARDUINO

Jest to koło, zrzeszające młodych konstruktorów, którzy interesują się budowaniem własnych urządzeń elektronicznych oraz programowaniem. Na zajęciach, skupiamy się głównie na poznawaniu środowiska Arduino, oraz świata elektroniki i mikrokontrolerów. Podczas zajęć uczniowie realizują zadania, które mają na celu stworzenie prostego, lecz ciekawego urządzenia, które można wykorzystać w praktyce. Np: termometr z wilgotnościomierzem oraz wyświetlaczem, odległościomierz ultradźwiękowy, „disco-dioda” lub dzwonek do drzwi. Warto dodać, że koło prowadzi nasz absolwent – student mechatroniki na naszej Politechnice Lubelskiej”

Szachy (klasy 1-3 i 4-8)

Szachy pomagają lepiej zrozumieć otaczający świat i samego siebie. Uczą obiektywizmu, logicznego myślenia, wyobraźni w planowaniu i rozwiązywaniu problemów, a są to wartości nieocenione, szczególnie ważne w rozwoju intelektualnym młodego człowieka.
Szachy kształcą charakter i wolę. W szachach można zwyciężyć jedynie poprzez poznanie swoich błędów i poprzez nieustanną walkę ze swoimi wadami i słabościami. Tak samo jak w życiu.

Koło teatralne „Przyjaciele Szekspira” (klasy 4-8)

Głównym celem koła teatralnego jest wspomaganie uczniów w rozwoju artystycznych zdolności i przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. Zajęcia mają uwrażliwić uczniów na sztukę, zapoznać ich z wybranymi dziełami, twórcami teatru, z podstawowymi zagadnieniami z nim związanymi.
Poza tym uczestnicy koła pracują nad poprawną emisją głosu, wyrazistością mowy. Zapoznają się z procesem twórczym nad spektaklem, rozwijają zdolności recytatorskie, koordynację wzrokowo- słuchowo- motoryczną i wrażliwość muzyczną.
Zajęcia teatralne będą obejmowały szerokie spektrum działań związanych z pogłębieniem wiedzy o teatrze i realizacji utworu dramatycznego. Uczniowie będą pracować nad interpretacją tekstu, uczyć się panowania nad tremą, ruchu scenicznego, występów przed publicznością. Poznają język teatru, specyfikę pracy z widownią. Będą ćwiczyć poprawną wymowę i intonację. Zajęcia rozwiną ich wrażliwość na sztukę, literaturę oraz pozwolą zyskać pewność siebie, ro

Zespół wokalny (klasy 4-8)

Muzyka odgrywa ważną rolę w wychowaniu dziecka, w przygotowaniu do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Przez praktyczna działalność stwarza uczniowi możliwość spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej, umożliwia rozwój zdolności i umiejętności muzycznych. Regularny i przemyślany kontakt z muzyką rozbudza zamiłowania do muzykowania indywidualnego lub zespołowego.

Celem prowadzenia zajęć wokalnych jest:
1. Kształtowanie upodobań i zamiłowań muzycznych.
2. Kształcenie głosu i umiejętności posługiwania się nim.
3. Kształcenie słuchu wysokościowego, harmonicznego oraz wrażliwości intonacyjnej.
4. Wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności wokalne.
5. Kształcenie właściwych i pożądanych nawyków z w czasie śpiewu.
6. Kształtowanie postawy szacunku i tolerancji dla różnorodności gatunków i stylów muzycznych.
7. Kształcenie dykcji i barwy głosu.
8. Stopniowe poszerzanie skali głosu dla zespołu wokalnego jak również dla solistów według indywidualnych możliwości.
9. Przygotowanie uczniów do występów przed publicznością.

Koło gitarowe klasy 4-8 grupy: początkująca i zaawansowana

Koło gitarowe ma na celu poznawanie, uczenie i utrwalanie umiejętności gry na gitarze klasycznej. Podczas zajęć zapoznasz się i zaprzyjaźnisz z instrumentem jakim jest gitara klasyczna.
Systematyczne spotkania uczniów i swobodna atmosfera stwarzają doskonałe warunki do polubienia gry i uczenia się jej z przyjemności a nie z obowiązku. Nauka odbywa się na dwóch poziomach trudności:
grupa początkująca ( nauka akordów, dźwięków, nazw strun, strojenia gitary, nauka prostych piosenek)
grupa zaawansowana (utrwalanie i szlifowanie nabytych w poprzednich latach umiejętności, uczenie się nowych piosenek, przygotowanie niektórych uczniów do pomocy w oprawie muzycznej liturgii Mszy Świętej).

Tematyka zajęć obejmuje różne zagadnienia dotyczące gry na gitarze jak i samego instrumentu. Podczas zajęć przygotujesz się do samodzielnego podejmowania inicjatywy muzycznej w grze na gitarze, nauczysz się stroić gitarę, odczytywać prawidłowo akordy
i dźwięki, przygotowywać samemu swoje ulubione piosenki i nie bać się grać i śpiewać.

Koło fizyko-chemiczne EuGeniuszek

Koło fizyko-chemiczne przeznaczone jest dla uczniów klas VII-VIII szczególnie zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi.
Cele koła:

  • umożliwienie  uczniom  zdobycie  dodatkowej  wiedzy  z  chemii  i  fizyki,
  • doskonalenie  umiejętności  zdobytych  na  lekcjach  chemii  i  fizyki,
  • rozbudzanie  zainteresowań  przedmiotami  przyrodniczymi,
  • praca laboratoryjna – samodzielne wykonywanie różnorodnych doświadczeń,
  • umożliwienie  zdobycia  umiejętności  praktycznych  z  chemii  i fizyki,  służących  w  dalszych  etapach  kształcenia,
  • kształcenie  właściwych  postaw  w  zakresie  dbałości  o  zdrowie  i ochronę  środowiska,
  • kształcenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych podczas wykonywanych doświadczeń.
Serdecznie zapraszam 🙂

Koło informatyczne (klasy 4-8)

Zajęcia z informatyki kierowane są do uczniów klas IV – VIII chcących pogłębić swoje wiadomości i umiejętności zdobyte na lekcjach informatyki. Zamiast siedzieć godzinami nad książką, dzieci mogą zaobserwować wiele zjawisk w trakcie zabawy: jak działają przekładnie, jaki wpływ na konstrukcję ma grawitacja, na jakiej zasadzie działają czujniki i silniki, co spowalnia, a co przyspiesza ruch robota – wszystko to podczas zabawy!

W dobie rozwoju technologii informatycznej umiejętność konstruowania robotów oraz ich programowania stają się cenną umiejętnością. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, pragnących rozwijać się w tej dziedzinie zapraszam do udziału w zajęciach!

Piłka nożna - reprezentacja szkoły (klasy 6-8)

Zajęcia dedykowane dla osób związanych z piłką nożną chcących rozwijać swoją pasję. Na lekcjach kształtujemy ciało i umysł w duchu sportowej rywalizacji. Doskonalimy technikę piłkarską i wiedzę z zakresu rozumienia gry w piłkę nożną.
Stanowimy piłkarską reprezentację szkoły!

Plastyczne inspiracje (klasy 4-7)

Głównym założeniem i celem koła plastycznego będzie kształtowanie osobowości dziecka poprzez kontakt ze sztuką  i uprawianie jej zgodnie z posiadanymi uzdolnieniami i zainteresowaniami dziecka. Uczniowie będą mieli okazję poznać różnorodne techniki plastyczne, począwszy od prac w ołówku i tuszu, poprzez malowanie farbami, bibułami, wycinanie, kalkowanie, prasowanki, monotypie, prace w linorycie czy technikach mieszanych. W zależności od pomysłów będziemy podejmować różne tematy, przy jednoczesnym uwzględnieniu prac konkursowych. Chcemy aktywnie spędzać ten łącząc kreatywność, indywidualizm i swobodną ekspresję twórczą ucznia.

Koło charytatywne

“Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Jan Paweł II
Koło Charytatywne stwarza uczniom naszej szkoły możliwość do rozwoju najgłębszej sfery osobowości jaką jest zdolność bezinteresownego dzielenia się miłością. Naszym celem jest wywołanie radości na twarzach wielu osób przez niesienie im wielorakiej pomocy. Służą temu akcje charytatywne, które zamierzamy przeprowadzać w czasie całego roku szkolnego.
Udział w formacji i pracy Koła Charytatywnego:
• uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka;
• uczy właściwego podejścia do ubogich, chorych, cierpiących;
• rozwija zdolność niesienia pomocy;
• wskazuje jak można służyć osobistymi zdolnościami;
• uczy współpracy dla dobrego celu;
• kształtuje człowieka szlachetnego, który działa w swoim życiu w oparciu o najważniejsze prawo tj. przykazanie miłości Boga i bliźniego.
I Ty możesz zostać WOLONTARIUSZEM. Zapraszamy!

Warsztaty językowo-translatorskie (klasa 7)

Członkowie koła będą poznawać język angielski przy okazji tłumaczenia i omawiania ulubionych piosenek, książek, komiksów i filmów?
Wspólnie będziemy uczyć się zwrotów i słówek w języku angielskim, a także rozwijać językową wyobraźnię.

Fabryka literatury (klasy 4-8)

Słowa, teksty, rozdziały… a może książki? Chciałbyś poczuć się jak pisarz, poeta albo dramaturg? Zapraszamy na zajęcia z twórczego pisania. To płaszczyzna, gdzie każdy może pracować nad swoim warsztatem pisarskim, zgłębiać wiedzę o wybitnych twórcach literatury polskiej i światowej, poznawać nowości czytelnicze i zwyczajnie przebywać wśród słowa pisanego i mówionego. Tworzone przez nas prace będą zgłaszane do różnych konkursów literackich i prezentowane społeczności szkolnej. Serdecznie zapraszamy!

Podróże kulinarne (klasy 7-8)

Koło kulinarne przeznaczone jest dla uczniów klas VII-VIII, pragnących rozwijać swoje zainteresowania kulinarne oraz poznawać ciekawe potrawy z różnych części świata. Uczniowie wspólnie planują i przygotowują posiłki, uczą się gotowania, rozwijają wyobraźnię i doskonalą umiejętności matematyczne.

Zajęcia dla uczniów zdolnych z matematyki (klasy 4, 5, 6, 7, 8)

Zajęcia prowadzi p. Jan Chocyk i rozpoznając zdolności matematyczne uczniów – zaprosi ich indywidualnie.

Zajęcia dla uczniów zdolnych z języka angielskiego (klasy 4-8)

Zajęcia prowadzą:
p. Justyna Cichosz-Buska (klasy 4),
p. Bożena Szypuła (klasy 5, 6, 8)
p. Paulina Cichoń-Kołoda (klasy 7)
Rozpoznając zdolności uczniów w zakresie języka angielskiego nauczyciele zaproszą indywidualnie uczniów na zajęcia.

Zajęcia dla uczniów zdolnych z języka polskiego (klasy 4-8)

Zajęcia prowadzą:
p. Renata Wójcik (klasy 4-5),
p. Mateusz Dąbrowski (klasy 7-8)
Rozpoznając zdolności uczniów w zakresie języka angielskiego nauczyciele zaproszą indywidualnie uczniów na zajęcia.

Hiszpański na okrągło (klasy 7-8)

Jeśli chcesz:
– Dowiedzieć się, gdzie w Hiszpanii warto spędzić wakacje,
– Mówić w języku, którym mówią ludzie dookoła świata,
– Dowiedzieć się, dlaczego Hiszpanie jedzą winogrona w Sylwestra,
– Zrozumieć wywiad z Messim,
-Zaśpiewać piosenkę Shakiry,
– Nauczyć się robić tortillę,
– Lub z jakiegokolwiek innego powodu
Zapraszamy na koło języka hiszpańskiego, gdzie na okrągło:
– Bawimy się językiem
– Gramy w gry
– Robimy quizy
-Poznajemy kulturę Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych
-Integrujemy się!

Zajęcia dla uczniów zainteresowanych historią (klasy 5-8)

Zajęcia prowadzi p. Donata Garbala i są przewidziane dla klas 5-6 oraz 7-8
Rozpoznając zdolności i zainteresowania uczniów w przedmiocie  nauczyciel zaprosi indywidualnie uczniów na zajęcia.

Zajęcia dla pasjonatów fizyki (klasy 7-8)

Zajęcia prowadzi p. Iwona Jagła- Izdebska i zaprasza uczniów klas 7 i 8, którzy lubią i interesują się fizyką.
Rozpoznając zdolności uczniów w zakresie fizyki nauczyciel zaprosi indywidualnie uczniów na zajęcia.

Chemia jest fajna (klasy 7-8)

Zajęcia prowadzi p. Iwona Jagła- Izdebska i zaprasza uczniów klas 7 i 8, którzy odkrywają i poszerzają swoją wiedzę z chemii.
Rozpoznając zdolności uczniów w zakresie chemii nauczyciel zaprosi indywidualnie uczniów na zajęcia.

Zajęcia dla uczniów zdolnych z geografii (klasy 5-8)

Zajęcia prowadzi p. Marta Muszyńska i zaprasza uczniów klas 5-8, którzy lubią i interesują się geografią.
Rozpoznając zdolności uczniów w zakresie geografii nauczyciel zaprosi indywidualnie uczniów na zajęcia.

Skip to content