piątek, 10 kwietnia, 2020

Koła zainteresowań

English in Use

Koło języka angielskiego “English in Use” adresowane jest do uczniów pragnących rozwijać swoje umiejętności językowe i poznawać praktyczne zastosowanie języka w codzienności. Głównymi celami zajęć są:
• rozwijanie zainteresowania językiem angielskim,
• zwiększanie motywacji do nauki języków obcych,
• doskonalenie umiejętności językowych,
• rozszerzanie wiedzy językowej,
• rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
• kształcenie samodzielności w procesie uczenia się języka angielskiego,
• zaznajamianie uczniów ze sposobami praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności.

Koło Charytatywne

“Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Jan Paweł II
Koło Charytatywne stwarza uczniom naszej szkoły możliwość do rozwoju najgłębszej sfery osobowości jaką jest zdolność bezinteresownego dzielenia się miłością. Naszym celem jest wywołanie radości na twarzach wielu osób przez niesienie im wielorakiej pomocy. Służą temu akcje charytatywne, które zamierzamy przeprowadzać w czasie całego roku szkolnego.
Udział w formacji i pracy Koła Charytatywnego:
• uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka;
• uczy właściwego podejścia do ubogich, chorych, cierpiących;
• rozwija zdolność niesienia pomocy;
• wskazuje jak można służyć osobistymi zdolnościami;
• uczy współpracy dla dobrego celu;
• kształtuje człowieka szlachetnego, który działa w swoim życiu w oparciu o najważniejsze prawo tj. przykazanie miłości Boga i bliźniego.
I Ty możesz zostać WOLONTARIUSZEM. Zapraszamy!

Fitness/taniec

Fitness/taniec to zajęcia prowadzone przy muzyce, rozwijające poczucie rytmu, koordynację oraz wzmacniające poszczególne partie mięśniowe. Tworzone choreografie wpływają pozytywnie na kształtowanie umiejętności zapamiętywania.

Fizyko-chemiczne

Podczas zajęć koła fizyko-chemicznego nasi uczniowie mają okazję odkrywać piękno nauk ścisłych wykonując samodzielnie różne doświadczenia, a także zastosować nabytą wiedzę teoretyczną w praktyce.
Celem koła fizyko-chemicznego jest:
• kształcenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się odczynnikami, sprzętem laboratoryjnym i przyrządami podczas samodzielnego wykonywania doświadczeń,
• zbieranie danych z przeprowadzonych doświadczeń,
• rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań z zakresu chemii i fizyki,
• popularyzowanie wiedzy fizycznej i chemicznej wśród uczniów,
• rozszerzenie wiedzy chemicznej i fizycznej o treści wykraczające poza program, przygotowanie do konkursów.
Serdecznie zapraszamy!

Planszomania

“Planszomania” to koło dla każdego ucznia, który lubi spędzać czas z innymi, razem z nimi uczyć się i bawić. Podczas tych zajęć uczestnicy mają okazję w małych grupach wybierać, poznawać i grać w różne planszówki (i nie tylko). Jeśli ktoś uważa, że to czas stracony – nic bardziej mylnego! Będziemy rozwijać wyobraźnię, współpracę, zdrowe podejście do rywalizacji, zwinność, spostrzegawczość, respektowanie zasad. To też wspaniała okazja dla dzieci do uczenia się siebie samego – przeżywania sukcesów i radzenia sobie z przegranymi. Zapraszamy uczniów klas drugich i trzecich.

Tańce - połamańce

“Tańce – połamańce” to zajęcia muzyczno – ruchowe, łączące w sobie elementy fitnessu, zumby i dobrej zabawy, uczące podstawowych kroków salsy, reggaetonu, cumbii. Rozpoczynają się od rozgrzewki przygotowującej organizm do wysiłku, są przeplatane „energetycznymi” zabawami i kończą się ćwiczeniami relaksacyjnymi. Korzyści dla uczestników to, m.in.. rozwój koordynacji, równowagi, kształtowanie kreatywności, dyscypliny, pamięci, a przede wszystkim dobry nastrój i energia.

Kulturka

Zajęcia poświęcone szeroko pojętej kulturze. Będziemy poruszać tematy z zakresu kina i teatru, książek, sztuk plastycznych, muzyki, wielokulturowości czy zabawy. Spróbujemy lepiej poznać swoje miasto. Odwiedzimy galerie, muzea bądź inne miejsca kulturalne. Po prostu miło spędzimy czas z kulturą!

Gimnastyka korekcyjna

Celem zajęć gimnastyki korekcyjnej prowadzonych w naszej szkole jest przede wszystkim działanie profilaktyczne, mające wykształcić u dzieci nawyk prawidłowej postawy, jak również próba korekty wad już nabytych. Wszechstronny rozwój fizyczny i wspaniała zdrowa zabawa to kolejne korzyści z uczestnictwa w zajęciach. Aby zapobiec wadom postawy należy umożliwić i zapewnić dzieciom dostęp do zorganizowanej formy aktywności ruchowej w rozszerzonym wymiarze i wprowadzić elementy gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dostosowanej do ich wieku i możliwości psychoruchowych.

Główne cele gimnastyki korekcyjnej to:

  • korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe, do stanu  prawidłowego,
  • niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu,
  • próba doprowadzenia sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy,
  • wyrobienie nawyku prawidłowej postawy: w trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci uczą się własnego ciała, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, poznają pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych,
  • wzmocnienie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała; dzieci wzmacniają gorset mięśniowy poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia korekcyjne pod opieką fizjoterapeuty,
  • profilaktyka występowania wad kończyn dolnych miedzy innymi poprzez wzmacnianie mięśni stóp, korektę chodu.

Dzięki zajęciom korekcyjnym  wpływamy nie tylko na motorykę dzieci, lecz także na ćwiczenia poprawiające zdolności zapamiętywania, koncentracji, uwagi i spostrzegawczości. Rozbudzamy zamiłowanie do wszechstronnej aktywności, co z pewnością przyczyni się do lepszego startu w przyszłość.

Klub Podróżnika

Jeśli jesteś ciekawy świata, lubisz podróże, gromadzisz ciekawostki o różnych zakątkach kuli ziemskiej, interesują Cię ludzie i ich zwyczaje oraz kultura, w jakiej żyją – dołącz do Klubu Podróżnika. Tym się zajmujemy. Poznajemy świat, ludzi, przyrodę, tradycje i zwyczaje, uczymy się mówić w danym języku. Oglądamy zdjęcia i filmy, czytamy legendy, szukamy ciekawostek, słuchamy melodii, poznajemy miejsca poprzez najbardziej charakterystyczne zapachy. Zwiedzamy Lublin, czasem wyjeżdżamy nieco dalej. Prowadzimy dzienniki wakacyjnych podróży. Działamy już kolejny rok i co roku zapraszamy wszystkich chętnych uczniów – tych młodszych i tych starszych. Do zobaczenia!

Gimnastyka artystyczna

Gimnastyka artystyczna to zajęcia, które są połączeniem tańca, akrobatyki jak również wychowania fizycznego z wychowaniem muzycznym i estetycznym. Gimnastyka jest nierozłącznym elementem wielu innych dyscyplin sportowych oraz tańca, rozwijającym kreatywność, poczucie rytmu, gibkość, równowagę i sprawność. Zajęcia prowadzone z użyciem przyborów i przyrządów.

Projektornia - pasja, współpraca, projekty

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby realizować własne projekty, rozwijać kreatywność i uczyć się przedsiębiorczości, a przy tym dobrze bawić się współpracując ze swoimi rówieśnikami. Na zajęciach Projektornii będziemy sprawdzać, po co tworzy się plan? Poznamy sposoby, jak skutecznie działać w zespole i trenować myślenie? Do czego można wykorzystać Lego? Co może zmieścić się w pudełku? Zapraszamy wszystkich uczniów z klas 2 i 3, którzy chcieliby dołączyć do zespołu Projektornii!

Koło origami

Origami najprościej mówiąc to sztuka składania papieru. Proponowane zajęcia będą więc polegały na odpowiednim składaniu różnorodnych kompozycji płaskich, z wykorzystaniem kolorowych kół, kwadratów i prostokątów. Zajęcia mają za zadanie rozwijać, kształtować, odkrywać talenty, zdolności i zainteresowania dzieci, a radość i satysfakcja z wykonanej pracy uczyć dokładności i precyzji manualnej, a także motywacji do dalszej pracy.

Igłą i nitką

Raz w tygodniu wszyscy chętni z klas 1-3, niezależnie od umiejętności, mogą uszyć coś dla siebie lub dla swoich bliskich. Szyjemy różności: raz zwierzęta, raz warzywa, a innym razem świąteczne ozdoby choinkowe oraz domowe. To co szyjemy zależy od pory roku i zapotrzebowania dzieci. Pracujemy indywidualnie i każdy może uszyć to, co w danej chwili jest mu niezbędne albo o czym marzy.

Uczymy się jak nawlec igłę, zrobić supeł na nitce, przyszyć guzik, wyszyć oko, nos i usta dla naszych maskot. Zgłębiam tajni szycia maskotek, w związku z tym tworzymy papierowe formy zabawek, wycinamy je, dorysowujemy na materiałach, zszywamy, wypychamy i wykonujemy wiele innych czynności niezbędnych do tego, aby powstały wymarzone zabawki.

Zajęcia ruchowe z elementami cyrkowymi

Celem zajęć cyrkowych jest rozwijanie zdolności manualnych i ruchowych, pogłębianie wyobraźni twórczej, wykorzystanie form relaksu i koncentracji oraz organizacja czasu wolnego. Innymi słowy łączymy przyjemne z pożytecznym, gdyż zajęcia z żonglerki i manipulacji przedmiotami połączone z zabawą mają doskonały wpływ między innymi na wzrost zdolności koncentracji, samodyscypliny oraz poprawę koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Koło taneczne

Koło taneczne ma na celu zaspokojenie potrzeby ruchu, odprężenia, ekspresji i potrzeby tworzenia. Jest sposobem na aktywną formę spędzenia wolnego czasu. Poprzez taniec, uczeń wyrabia w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów. Uzyskuje elastyczność i harmonijność ruchową. Przez ruch ciała dzieci uczą się nawiązywać kontakt z otaczającym nas światem.

Gry i zabawy ruchowe

Gry i zabawy ruchowe są bardzo ważne w rozwoju dziecka. Są interesującą i ciekawą formą wspomagającą rozwój osobowy – zwiększają wydolność organizmu, poprawiają sprawność fizyczną i umysłową. Dlatego wykorzystując naturalne upodobanie dzieci do aktywności, zajęcia te są okazją do kształtowania takich umiejętności jak zręczność, szybkość, siła, wytrzymałość. Zajęcia ruchowe odbywają się w przyjaznej atmosferze rozwijają również umiejętność współdziałania i zdrowej rywalizacji.

Koło geograficzne

Koło geograficzne przeznaczone jest dla uczniów, którzy chcą rozwijać zainteresowania związane z geografią Polski i świata, lubią pracę z mapą, i zainteresowani są problematyką społeczno-gospodarczą.
Zapraszamy wszystkich uczniów ciekawych świata!

Koło biologiczne

Koło biologiczne jest skierowane do uczniów naszej szkoły, którzy są szczególnie zainteresowani przedmiotem. Rozwijanie znajomości tematów biologicznych jest realizowane na zajęciach w sposób różnorodny, poprzez:
• poszerzanie wiedzy o treściach biologicznych i ekologicznych, wykraczających poza ramy programowe;
• ukierunkowywanie na przyjazny dla środowiska stylu życia;
• rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji uogólniania, dostrzegania i interpretowania zjawisk przyrodniczych;
• prowadzenie doświadczeń i obserwacji biologicznych;
• kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń;
• doskonalenie techniki mikroskopowania;
• rozwój samodzielności, aktywności, wrażliwości przyrodniczej;
• rozbudzanie szacunku dla każdej istoty żywej;
• promowanie postaw prozdrowotnych; • rozumienie związku miedzy chorobami
a trybem życia;
• przygotowanie do konkursów o tematyce biologiczno-przyrodniczej dla uczniów, którzy lubią współzawodnictwo.

Bajkoterapia

Bajkoterapia czyli bajki – pomagajki dla młodszych czytelników. Głównym celem zajęć jest poznanie niezwykłych opowiadań, które pozwolą dzieciom zrozumieć i zaakceptować własne emocje, a przede wszystkim nauczą radzenia sobie z własnymi problemami. Bajki rozwijają dziecięcą wyobraźnię i kształtują osobowość.
Zajęcia z bajkoterapii sprzyjają dobrej komunikacji i współpracy w grupie, poczuciu bezpieczeństwa, ujawnianiu pozytywnych uczuć.

Trening twórczego myślenia

Trening twórczego myślenia to propozycja koła skierowana do uczniów klas pierwszych i drugich. Jego celem jest rozwijanie w dzieciach kreatywności, twórczego, odbiegającego od schematu spojrzenia na różne zadania. Podczas zajęć uczymy się, że każdy ma prawo do swojego zdania i pomysłu, a jeden problem może mieć więcej niż jedno dobre rozwiązanie. Jednocześnie staramy się nie zapominać o tym, że są sytuacje, w których wszystkich obowiązują te same zasady i obowiązki.

Koło teatralne

Głównym celem koła teatralnego jest wspomaganie uczniów w rozwoju artystycznych zdolności i przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. Zajęcia mają uwrażliwić uczniów na sztukę, zapoznać ich z wybranymi dziełami, twórcami teatru, z podstawowymi zagadnieniami z nim związanymi.

Poza tym uczestnicy koła pracują nad poprawą emisją głosu, wyrazistością mowy. Zapoznają się z procesem twórczym nad spektaklem, rozwijają zdolności recytatorskie, koordynację wzrokowo- słuchowo- motoryczną i umiejętności muzyczne.

Uczniowie uczą się zdobywać umiejętności improwizacyjne i naśladowcze, w czym pomoże im doskonalenie mimiki, ekspresji i plastyki ciała. Ponad to rozbudzają wyobraźnię scenograficzną, umiejętności plastyczne i techniczne. Przez cały czas trwania koła nasza grupa integrje się, rozwija umiejętności pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole. Młodzi teatromani uczą się pielęgnować w sobie pozytywne cechy, jak tolerancja, otwartość, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i kształtowanie postawy odpowiedzialności. Poznają lubelskie teatry, ich działalności i historię.

Koło gitarowe

Koło gitarowe ma na celu poznawanie, uczenie i utrwalanie umiejętności gry na gitarze klasycznej. Podczas zajęć zapoznasz się i zaprzyjaźnisz z instrumentem jakim jest gitara klasyczna.
Systematyczne spotkania uczniów i swobodna atmosfera stwarzają doskonałe warunki do polubienia gry i uczenia się jej z przyjemności a nie z obowiązku. Nauka odbywa się na dwóch poziomach trudności:
grupa początkująca ( nauka akordów, dźwięków, nazw strun, strojenia gitary, nauka prostych piosenek)
i grupa zaawansowana ( utrwalanie i szlifowanie nabytych w poprzednich latach umiejętności, uczenie się nowych piosenek, przygotowanie niektórych uczniów do pomocy w oprawie muzycznej liturgii Mszy Świętej)

Tematyka zajęć obejmuje różne zagadnienia dotyczące gry na gitarze jak i samego instrumentu. Podczas zajęć przygotujesz się do samodzielnego podejmowania inicjatywy muzycznej w grze na gitarze, nauczysz się stroić gitarę, odczytywać prawidłowo akordy i dźwięki, przygotowywać samemu swoje ulubione piosenki i nie bać się grać i śpiewać.

Koło historyczne

Pomaga rozwijać zainteresowania uczniów oraz pogłębiać ich wiedzę o przeszłości. Ważnym zagadnieniem jest kształtowanie właściwej postawy Polaka i Europejczyka oraz miłości do własnego regionu i kraju w myśl słów: „Cudze chwalicie, swego nie znacie – sami nie wiecie, co posiadacie”. Każdy człowiek urodził się i żyje na określonym terytorium, który nazwany jest Ojczyzną i Małą Ojczyzną. Właśnie patriotyzm także lokalny powinien zajmować pierwszoplanową rolę w poznawaniu historii przez młodych ludzi, którzy winni utożsamiać się ze swoimi korzeniami.
Dlatego celem naszych zajęć jest:
• Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu, zainteresowanie jego przeszłością.
• Pogłębianie postaw patriotycznych poprzez poszanowanie tradycji i symboli narodowych.
• Zachęcanie do zbierania pamiątek z przeszłości.
• Rozwijanie myślenia historycznego zwłaszcza do globalnego ujmowania zjawisk politycznych, społecznych, kulturalnych.
• Doskonalenie umiejętności interpretacji tekstów źródłowych.
• Wykorzystanie wiedzy z różnych dyscyplin w nauce historii.
• Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach historycznych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Koło piosenki angielskiej

Koło piosenki angielskiej daje możliwość doskonalenia oraz rozwijania umiejętności językowych przy użyciu słowa i ruchu. Głównymi celami zajęć są:
• kształtowanie wrażliwości muzycznej;
• rozwijanie wyobraźni oraz samodzielności językowej;
• umacnianie wiary we własne siły i możliwości językowe;
• przygotowanie do Konkursu Angielskiej Piosenki Dziecięcej „You Can Sing”;
• podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego;
• doskonalenie poprawnej wymowy poznanych słów i zwrotów;
• poznanie tekstów piosenek;
• nauka współdziałania w grupie poprzez wykonywanie utworów muzycznych;
• rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej;
• kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy uczniów;
• kształtowanie w uczniach otwartości i ciekawości wobec innych kultur.

Koło przyrodnicze

Celem koła jest uwrażliwianie uczniów na zjawiska przyrodnicze, rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, wyrabianie szacunku dla jej piękna, ukazywanie jak różnorodny i ciekawy jest świat, pogłębianie wiedzy na temat powszechnie znanych roślin i zwierząt. Uczniowie rozwijają umiejętność obserwacji zjawisk przyrodniczych, wyciągania wniosków, dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie. Poznają także zagrożenia środowiska przyrodniczego i sposoby jego ochrony.
Zajęcia rozwijają dziecięcą pasję poznawania świata przyrody i dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w przyrodzie. Uczą współdziałania w zespole, kształtują właściwe postawy i charakter młodego człowieka. Pomagają zagospodarować czas wolny tak, aby nie było w nim miejsca na nudę.

Koło piłki ręcznej

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas starszych. Głównym celem koła jest podniesienie sprawności fizycznej uczniów oraz pogłębienie ich wiedzy na temat piłki ręcznej. Piłka ręczna w znaczący sposób wpływa na kształtowanie cech motorycznych dzieci i młodzieży.
Zadania koła:
• poprawienie zdrowego stylu życia,
• doskonalenie elementów taktycznych i technicznych gry,
• zapoznanie z zasadami gry zespołowej oraz sędziowaniem,
• nauka współpracy w zespole,
• wspólna, dobra zabawa.

Koło informatyczne

Celem kola informatycznego jest:
• rozwijanie zainteresowań informatycznych,
• przygotowanie ucznia do posługiwania się komputerem,
• wskazywanie użyteczności komputerów w nauce, pracy i zabawie,
• stwarzanie warunków do rozwijania ciekawości poznawczej oraz rozbudzanie motywacji do dalszej edukacji,
• umacnianie wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.

Treści programu koła informatycznego:
• komputer – podstawy pracy z komputerem,
• praktyczne zastosowanie komputera,
• komputer jako źródło wiedzy i rozrywki.

Koło piłki nożnej

Zajęcia przeznaczone dla dziewcząt z klas starszych. Piłka nożna angażuje większość mięśni naszego ciała, rozwija je i kształtuje. Taka aktywność często uważana za zwyczajne “bieganie za piłką po boisku” zdecydowanie poprawia naszą kondycję fizyczną, a co za tym idzie, wydolność organizmu i jego ogólne funkcjonowanie. Uprawianie tego sportu wymaga ogromnej koordynacji ruchowej i sprawności fizycznej, dzięki czemu jest to świetny sposób na jej sukcesywne poprawianie.

Koło plastyczne

Twórczość plastyczna jest bardzo ważna. Jest początkiem poszukiwania własnego stylu. Uczy wytrwałości, odpowiedzialności, współpracy w zespole. Pomaga w rozwijaniu swoich umiejętności, swobodnego działania, ekspresji twórczej. Pozwala na poznawanie nowych technik i metod. Zajęcia plastyczne doskonalą sprawność manualną ucznia, oraz podnoszą wiarę we własne możliwości.

Koło polonistyczne

Koło polonistyczne to przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z języka polskiego. Tutaj poznasz wiele ciekawostek dotyczących Twoich ulubionych pisarzy, a także przygotujesz się do uczestnictwa w rozmaitych konkursach: ortograficznych, językowych, recytatorskich, poetyckich czy pisarskich. Jeżeli pragniesz rozwijać swoje pisarskie pasje to czas i miejsce właśnie dla Ciebie.

Taekwondo olimpijskie

Taekwondo jest sportem olimpijskim i sztuką samoobrony za pomocą rąk i nóg. Stosuje się w nim uderzenia, pchnięcia, kopnięcia oraz uniki, zasłony, rzuty i dźwignie.
Systematyczny trening taekwondo poprawia ogólną kondycję. Kształtuje nie tylko sprawność fizyczną i gibkość ciała, ale również samokontrolę i samodyscyplinę.

Koło anglistyczne

Koło języka angielskiego adresowane jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy w zakresie sprawności językowych.
Celem koła języka angielskiego jest:
• rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań językiem angielskim,
• pogłębianie i rozszerzenie wiedzy językowej,
• kształtowanie umiejętności stawiania problemów językowych oraz ich rozwiązywania,
• rozwijanie i kształcenie umiejętności analogicznego myślenia, porównywania i wyciągania wniosków,
• zaznajamiania z możliwościami wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce,
• przygotowanie uczniów do udziału w konkursach językowych,
• rozszerzanie słownictwa poznawanego na lekcjach języka angielskiego,
• przygotowanie uczniów do skutecznego używania języka angielskiego w codziennych sytuacjach,
• poznawanie świąt, tradycji i kultury krajów anglojęzycznych.

Koło matematycznych #SuperKoderów

#SuperKoderzy to program Fundacji Orange, do którego dołączyła w roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła. Obraliśmy matematyczną ścieżkę edukacyjną. Zajęcia łączą w sobie naukę programowania, zapoznanie z podstawami robotyki oraz zasmakowanie nowych technologii. Nauka matematyki, elementy programowania, pomysłowość oraz kreatywne, logiczne myślenie – to hasła, które będą przyświecać nam przez najbliższy rok. Zapraszamy!

Koło sportowe

Celem zajęć koła sportowego dla uczniów klas młodszych jest ogólne usprawnienie uczniów i przygotowanie ich do zawodów sportowych.
Zadania główne:
• poprawa ogólnej sprawności fizycznej uczniów,
• poprawa stanu zdrowia,
• kształtowanie nawyków sportowych,
• kształtowanie właściwych nawyków higienicznych,
• wykształcenie nawyku przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach,
• rozwijanie aktywności twórczej dzieci,
• nauka podstawowych ćwiczeń gimnastycznych,
• nauka gier i zabaw ruchowych.

Koło języka niemieckiego

Koło przeznaczone jest dla dzieci, które rozpoczynają lub kontynuują naukę języka niemieckiego. Nadrzędnym celem zajęć jest uwrażliwienie na język niemiecki, a w szczególności:
• budzenie zaciekawienia językiem niemieckim poprzez osłuchanie dzieci z tym językiem,
• kształcenie podstawowych kompetencji komunikacyjnych,
• motywowanie do nauki języka niemieckiego poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu i akceptacji,
• pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą i obyczajami krajów niemieckojęzycznych,
• wspieranie twórczych działań dzieci w zakresie uczenia się języka.

Koło matematyczne

Koło matematyczne jest dla tych wszystkich uczniów, którzy matematykę nie tylko lubią i rozumieją, ale chcą również spędzać z nią czas na wesoło.
Na zajęciach staramy się „twórczo” wykorzystywać te zdolności matematyczne, które już posiadamy. Rozwiązywanie zadań o podwyższonym stopniu trudności, przygotowywanie do udziału w konkursach i różnego rodzaju zabawy liczbami sprzyjają nie tylko poszerzaniu naszych dotychczasowych zasobów wiedzy matematycznej, ale jednocześnie uczą współpracy i zdrowej rywalizacji.
Podczas lekcji matematyki trudno znaleźć wystarczającą ilość czasu by pokazać uczniom piękno matematyki, różnorodność jej zastosowań, czy stworzyć warunki do samodzielnego pokonywania trudności i osiągnięcia satysfakcji z twórczej i ambitnej pracy. Taką możliwość stwarza koło zainteresowań. Na zajęciach uczniowie mają szansę stosowania różnorodnych metod i form pracy, a materiał pracy jest dostosowywany do zdolności uczniów oraz ich zainteresowań. Uczestnikami koła są z uczniowie zdolni, zainteresowani matematyką, chętni do poszerzania swojej wiedzy.

Koło języka hiszpańskiego

Koło języka hiszpańskiego to wspaniała zabawa, ale także szansa na poznanie kolejnego języka. Zajęcia oparte są przede wszystkich na ćwiczeniach komunikacyjnych takich jak gry i zabawy. Zabawa łączy przyjemne z pożytecznym: pozwala uczniowi na wykorzystanie języka w sposób bezstresowy i stymuluje emocjonalnie, przez co poprawia zapamiętywanie materiału. Zajęcia dają możliwość na odkrywanie Hiszpanii oraz kultury krajów hiszpańskojęzycznych.

Szachy

Szachy pomagają lepiej zrozumieć otaczający świat i samego siebie. Uczą obiektywizmu, logicznego myślenia, wyobraźni w planowaniu i rozwiązywaniu problemów, a są to wartości nieocenione, szczególnie ważne w rozwoju intelektualnym młodego człowieka.
Szachy kształcą charakter i wolę. W szachach można zwyciężyć jedynie poprzez poznanie swoich błędów i poprzez nieustanną walkę ze swoimi wadami i słabościami. Tak samo jak w życiu.

Schola

Co robimy na scholi?
• Śpiewamy na chwałę Bogu i dla uprzyjemnienia oraz uatrakcyjnienia życia wspólnocie szkolnej!
• Rozwijamy zainteresowania i umiejętności muzyczne.
• Uczymy się pieśni religijnych na wszystkie okresy liturgiczne, śpiewamy piosenki pielgrzymkowe i przygodne.
• Uczymy się świadomie i aktywnie uczestniczyć w czasie Mszy świętej oraz brać udział w nabożeństwach liturgicznych.

Nasze hasło brzmi: KTO ŚPIEWA DWA RAZY SIĘ MODLI!

Zespół wokalny

Uczniowie naszej Szkoły mogą przyjemnie spędzić wolny czas uczestnicząc w zajęciach koła wokalno – instrumentalnego. Podczas spotkań muzycznych realizowane są zadania mające na celu rozwijanie potrzeby aktywnego muzykowania w formie:
• gry na instrumentach,
• zabaw ruchowych i improwizacyjnych,
• kształcenia pozytywnych motywacji do wykonywania muzyki.

Koło misyjne

Włączamy się w działalność Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, które tworzą „mali misjonarze” całego świata poprzez modlitwę, entuzjazm i konkretne zaangażowanie. Poznajemy kraje misyjne, pracę misjonarzy oraz problemy, z jakimi borykają się rówieśnicy na różnych kontynentach. W naszej szkole bije prawie sto serc, które modlitwą i ofiarą chcą towarzyszyć najbardziej potrzebującym. Troszczymy się o to, aby raz rozpalony ogień miłości do misji obejmował coraz większa liczbę dzieci i dorosłych.

Systematyczna formacja misyjna dokonuje się poprzez:
• codzienną modlitwę za rówieśników w krajach misyjnych i za misjonarzy, którzy w dalekich krajach głoszą Dobrą Nowinę,
• realizację programu podczas cotygodniowych spotkań,
• przygotowywanie obchodów z okazji Tygodnia Misyjnego, Misyjnego Dnia Dzieci, Kolędników Misyjnych,
• przygotowanie nabożeństw, apeli misyjnych,
• lekturę czasopisma „Świat Misyjny”,
• uczestnictwo w specjalnych spotkaniach z misjonarzami, w wycieczkach i kongresach Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci,
• podejmowanie różnorodnych akcji misyjnych, kiermasz mających na celu konkretną pomoc,
• przeznaczenie co miesiąc drobnych oszczędności dla dzieci z krajów misyjnych,
• korespondencję z misjonarkami,
• adopcję dzieci z Afryki.

Koło języka włoskiego

Wszystkich uczniów, którym podoba się język włoski i chcę poznać lepiej poznać Italię (szczególnie od strony kultury i kuchni) zapraszamy na zajęcia z języka włoskiego.