piątek, 21 stycznia, 2022

Koła zainteresowań

Koło języka angielskiego klas 1-2-3

Koło języka angielskiego dla klas 1, 2, 3 adresowane jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy w zakresie sprawności językowych, chcących poznać bliżej kraje anglojęzyczne, pragnących przystąpić do konkursów przedmiotowych.
Celem koła języka angielskiego jest:

 • rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań językiem angielskim,
 • pogłębienie i rozszerzenie wiedzy w zakresie struktur leksykalno-gramatycznych,
 • rozwijanie i kształcenie umiejętności analogicznego myślenia, porównywania i wyciągania wniosków,
 • przygotowanie uczniów do udziału w konkursach językowych,
 • przygotowanie uczniów do skutecznego używania języka angielskiego w codziennych sytuacjach,
 • poznawanie świąt, tradycji i kultury krajów anglojęzycznych

Koło charytatywne klasy 4-8

“Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Jan Paweł II
Koło Charytatywne stwarza uczniom naszej szkoły możliwość do rozwoju najgłębszej sfery osobowości jaką jest zdolność bezinteresownego dzielenia się miłością. Naszym celem jest wywołanie radości na twarzach wielu osób przez niesienie im wielorakiej pomocy. Służą temu akcje charytatywne, które zamierzamy przeprowadzać w czasie całego roku szkolnego.
Udział w formacji i pracy Koła Charytatywnego:
• uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka;
• uczy właściwego podejścia do ubogich, chorych, cierpiących;
• rozwija zdolność niesienia pomocy;
• wskazuje jak można służyć osobistymi zdolnościami;
• uczy współpracy dla dobrego celu;
• kształtuje człowieka szlachetnego, który działa w swoim życiu w oparciu o najważniejsze prawo tj. przykazanie miłości Boga i bliźniego.
I Ty możesz zostać WOLONTARIUSZEM. Zapraszamy!

Fitness/taniec klas 1-2-3 oraz 4-8

Fitness/taniec to zajęcia prowadzone przy muzyce, rozwijające poczucie rytmu, koordynację oraz wzmacniające poszczególne partie mięśniowe. Tworzone choreografie wpływają pozytywnie na kształtowanie umiejętności zapamiętywania.

W niezwykłej perspektywie klasy 4-6

Jak wykorzystać wiedzę i umiejętności posługiwania się rożnymi środkami wyrazu, technikami, narzędziami i materiałami?  Jak pokierować swoją ręką, aby stworzyć to „coś”.  Na tym kole będziemy działać twórczo inspirując się wyobraźnią, obserwacją obiektów, zdarzeń i zjawisk, wiedzą oraz innymi dziedzinami sztuki. Wszystko po to, aby znaleźć swój oryginalny i niepowtarzalny styl. Wzorując się na różnych dziełach sztuki użytkowej i współczesnej stworzymy własne projekty. Od rysunków architektonicznych, poprzez prace ze sznurka i filcu, po prace z drutu i patyków. Przybliżymy sobie zasady perspektywy, konstrukcji otaczających nas przedmiotów i brył, co jest to niezwykle przydatne w myśleniu przestrzennym.

Koło języka niemieckiego klasy 7-8

Koło języka niemieckiego przeznaczone jest dla uczniów klas 7-8, którzy są zainteresowani kulturą Niemiec, chcą poszerzać swoją znajomość języka niemieckiego oraz wiedzę o krajach niemieckojęzycznych.

Celem zajęć w ramach koła języka niemieckiego jest:

 • zachęcanie uczniów do nauki języka niemieckiego;
 • poznanie kultury, geografii, historii i spraw życia codziennego krajów niemieckojęzycznych;
 • rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych: czytania, pisania, słuchania i mówienia;
 • poznanie  i przyswajanie słownictwa oraz gramatyki poprzez zabawy językowe;
 • przygotowanie uczniów do konkursów językowych;
 • nauka wykorzystywania przez uczniów różnego rodzaju źródeł informacji (słowniki, repetytoria , internet);
 • poznanie niemieckich zabaw i gier dziecięcych oraz wierszyków i baśni.

Kulinarne 1-3

Wszystkich uczniów klas młodszych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności kulinarne zapraszamy na zajęcia koła „Kulinarne fantazje”.

Wspólne przygotowywanie posiłków uczy nie tylko gotowania, ale rozwija wyobraźnię i doskonale integruje grupę. Dzieci uczestnicząc w warsztatach  kulinarnych  poznają i rozróżniają owoce, warzywa i inne składniki potrzebne w kuchni; rozwijają  swoją kreatywność, zdolności manualne, uczą się planowania swojej pracy oraz współpracy z innymi a także czerpania przyjemności z gotowania. Nade wszystko jednak doskonalą umiejętności matematyczne.
Jeżeli uwielbiasz ważyć, odmierzać, przesypywać, mieszać, smakować to koło jest dla Ciebie.
Zapraszam Katarzyna Wrzos

Klub poszukiwaczy tajemnic (klasa 3)

Miłośnicy tajemnic i historii na zajęciach znajdą informacje o tym co zdarzyło się 100 lat temu. Abyśmy byli wolnymi obywatelami państwa, wielu naszych przodków musiało wykazać się bohaterstwem i mądrością. Poznamy takie postacie jak Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Józef Haller, oraz wiele innych. Dotrzemy aż do Powstania Warszawskiego oraz poznacie małych bohaterów Powstania.

Gimnastyka korekcyjna klasy 1-3

Lepiej zapobiegać niż leczyć…
W dobie obecnych czasów od najmłodszych lat dzieciom towarzyszą nowe technologie ułatwiające rozwój, usprawniające naukę, zapewniające rozrywkę. Są to wszelkiego rodzaju sprzęty, które wymuszają nie koniecznie zdrowy, dla młodego człowieka siedzący tryb życia. Dodatkowo kilka godzin dziennie spędzanych w szkolnej ławce, w fazie intensywnego wzrostu, nie sprzyja zachowaniu równowagi…
UMYSŁ= ZDROWE CIAŁO
W związku z tym zadaniem dorosłych jest zapewnienie koniecznej równowagi, poprzez zapewnienie celowanej, ciekawej, innej formy aktywności, którą może być na przykład gimnastyka korekcyjna.

Celem zajęć gimnastyki korekcyjnej prowadzonych w naszej szkole jest przede wszystkim działanie profilaktyczne, mające wykształcić u dzieci nawyk prawidłowej postawy jak również próba korekty wad już nabytych. Wszechstronny rozwój fizyczny i wspaniała zdrowa zabawa to kolejne korzyści z uczestnictwa w zajęciach.
Główne cele gimnastyki korekcyjnej to:
– profilaktyka i zapewnienie równowagi rozwoju ciała
– wyrównanie oraz ,,podciągnięcie” sprawności fizycznej
– ćwiczenia ogólnousprawniające w formie ciekawych gier i zabaw ruchowych
-korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe, do stanu  prawidłowego, uznanego za prawidłowy
-wyrobienie nawyku prawidłowej postawy: w trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci uczą się własnego ciała, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową. Poznają pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych.
-wzmocnienie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę, chód
Dzięki zajęciom korekcyjnym  wpływamy nie tylko na motorykę dzieci, lecz także na ćwiczenia poprawiające zdolności zapamiętywania , koncentracji, uwagi i spostrzegawczości. Rozbudzamy zamiłowanie do wszechstronnej aktywności, co z pewnością przyczyni się do lepszego startu w przyszłość.
Zajęcia odbywają się na terenie szkoły w specjalnej sali ruchowej z dużym zapleczem różnego rodzaju przyborów i przyrządów do ćwiczeń. Prowadzone są w małych maksymalnie 12 osobowych grupach przez nauczyciela- fizjoterapeutę. Dla każdego dziecka dwa razy w tygodniu.

Klub książki klasy 4-8

Zajęcia skierowane są dla tych uczniów którzy lubią czytać książki i dla tych z książką mniej zaprzyjaźnionych. Każdy znajdzie coś dla siebie ciekawego. W programie czytanie współczesnej literatury, organizacja imprez bibliotecznych.

Chór klasy 1-3

Koło dla uczniów, którzy chcą rozwijać i doskonalić swoje umiejętności wokalne.

Koło teatralne Young English Actors klasy 2-3

Ucząc się języka angielskiego, można też dobrze się bawić. Radość, uśmiech i aktywne uczestnictwo w zabawach powoduje, że język przyswajany jest z zawrotną prędkością.

Zabawy teatralne zawierają w sobie słowo, ruch, muzykę i plastykę, a co za tym idzie – rozwijają uczniów wszechstronnie. To przepis na atrakcyjną i efektywną naukę.

Głównymi celami zajęć są:
• rozwijanie zainteresowania językiem angielskim,
• zwiększanie motywacji do nauki języków obcych,
• doskonalenie umiejętności językowych,
• rozszerzanie wiedzy językowej,
• rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
• kształcenie samodzielności w procesie uczenia się języka angielskiego,
• zaznajamianie uczniów ze sposobami praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności.

Układamy z origami klasy 1-3

Origami najprościej mówiąc to sztuka składania papieru. Proponowane zajęcia będą więc polegały na odpowiednim składaniu różnorodnych kompozycji płaskich, z wykorzystaniem kolorowych kół, kwadratów i prostokątów. Zajęcia mają za zadanie rozwijać, kształtować, odkrywać talenty, zdolności i zainteresowania dzieci, a radość i satysfakcja z wykonanej pracy uczyć dokładności i precyzji manualnej, a także motywacji do dalszej pracy.

Koło kreatywno - artystyczne

Celem zajęć jest doskonalenie małej motoryki, obcowania ze sztuką i rozwój indywidualnych zdolności. Uczniowie pracując z różnego rodzaju materiałami naturalnymi (np. drewno, sznurek, szkło, wełna, gips, masa papierowa czy materiałami plastycznymi) pobudzają wyobraźnię, rozbudzają ciekawość, kształtują kreatywność oraz uwrażliwiają na piękno i estetykę. Na zajęciach mali artyści samodzielnie wykonują elementy dekoracji wykorzystując różne metody i formy pracy. Nie zabraknie również szycia i haftowania.

Zajęcia cyrkowe klasy 1-3

Wszystkich chętnych i ciekawych nowych wyzwań zapraszam na warsztaty cyrkowe. Podczas zajęć poznamy różne rekwizyty żonglerskie. Nauczymy się poprawnie wrzucać i chwytać chusteczki oraz piłeczki, poznamy techniki rozkręcania talerzyka. A to wszystko przeplatane mnóstwem zabaw ruchowych. Zajęcia cyrkowe pozytywnie wpływają na rozwój poznawczy, fizyczny, społeczny i emocjonalny dzieci. Ćwiczenia na rekwizytach cyrkowych rozwijają u dzieci koordynacje ruchową, koncentrację, refleks, współprace w grupie, czy tez umiejętności konstruktywnego przezywania zarówno pozytywnych, jak i negatywnych emocji towarzyszących opanowywaniu nowych umiejętności.

Pamiętaj! Ty również możesz żonglować!

Mini piłka nożna - Football fun klasy 1-3

Koło przeznaczone jest dla dzieci klas 1-3 lubiących aktywne spędzanie czasu wolnego. Głównym celem zajęć jest rozwijanie miłości do sportu, przede wszystkim piłki nożnej, poprzez gry i zabawy.
Na zajęciach dzieci  doskonalą zdolności motoryczne, pracują nad koordynacją, gibkością i wytrzymałością. Stawiają również pierwsze kroki w obrębie techniki piłkarskiej lub szlifują już zdobyte umiejętności. Dodatkowo zacieśniają przyjaźnie i poznają nowych ludzi.

Planszówki mądrej główki klasy 1-3

Planszówki to idealny sposób na naukę poprzez zabawę. Gry planszowe są w stanie aktywować u dzieci wiele cech i umiejętności np. kreatywność – umiejętność niezbędna do dobrego wyniku w większości grach zręcznościowych lub logicznych. Gry tego typu uczą również spostrzegawczości i planowania ruchów z wyprzedzeniem; współpraca – wiele gier wymaga, by odnieść w nich zwycięstwo. Dzieci w ten sposób uczą się podejmowania trafnych decyzji dla dobra całej grupy i zaczynają spostrzegać, że nie zawsze ich „zwycięstwo” jest najważniejsze. Gry tego typu pozwalają podczas rozgrywki wyszkolić u graczy umiejętność komunikacji i dochodzenia do kompromisu, pogodzenie się z porażką/wyciągnięcie wniosków – wiadomym jest, że nie zawsze się wygrywa. Gry planszowe to znakomity sposób na przedstawienie porażki jako coś, co może zdarzyć się każdemu, i nauczenie się przyjmować ją z godnością; cierpliwość i koncentracja – obecnie wszystko dzieje się szybko i „na teraz”, jednak siadając do partii ulubionej gry strategicznej, musimy zdać sobie sprawę, że cierpliwość to bardzo ważna cecha często pozwalająca na zwiększenie szans na zwycięstwo i ostatnia cecha to wyobraźnia – na rynku gier planszowych nie brakuje tytułów, które wymagać będą od gracza wcielenia się w jedną z postaci gry. Gry przygodowe lub fantasy to znakomita okazja do ćwiczenia wyobraźni u młodzieży. W rozgrywce musimy wcielić się w wybraną lub wylosowaną przez siebie postać, co dzięki wspaniałemu klimatowi gier jest dla większości dzieci super przygodą. Dzieci uczą się współzawodnictwa, uczciwości, rozwijają logiczne myślenie, główkują, poszukują najlepszych rozwiązań, negocjują. Gry dają dziecku wiarę, że wie, umie, potrafi.

Koło plastyczne klasy 1-2-3

Koło plastyczne zaprasza wszystkie dzieci klas 1,2,3, które lubią tworzyć i chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia plastyczne. Będziemy odkrywać piękno świata sztuki zdobywając umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi oraz właściwym ich łączeniu. Zajęcia będą służyły rozwijaniu waszej wyobraźni i sprawności manualnych, nabywaniu umiejętności pracy zespołowej, kształceniu wrażliwości estetycznej. Mam nadzieję, że wpłynie to pozytywnie na wasz rozwój, samorealizację i podniesienie poczucia waszej wartości. Nieodłącznym elementem spotkań będzie udział w konkursach plastycznych.

Koło misyjne klasy 1-2-3

Włączamy się w działalność Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, które tworzą „mali misjonarze” całego świata poprzez modlitwę, entuzjazm i konkretne zaangażowanie. Poznajemy kraje misyjne, pracę misjonarzy oraz problemy, z jakimi borykają się rówieśnicy na różnych kontynentach. W naszej szkole bije prawie sto serc, które modlitwą i ofiarą chcą towarzyszyć najbardziej potrzebującym. Troszczymy się o to, aby raz rozpalony ogień miłości do misji obejmował coraz większa liczbę dzieci i dorosłych.

Systematyczna formacja misyjna dokonuje się poprzez:
• codzienną modlitwę za rówieśników w krajach misyjnych i za misjonarzy, którzy w dalekich krajach głoszą Dobrą Nowinę,
• realizację programu podczas cotygodniowych spotkań,
• przygotowywanie obchodów z okazji Tygodnia Misyjnego, Misyjnego Dnia Dzieci, Kolędników Misyjnych,
• przygotowanie nabożeństw, apeli misyjnych,
• lekturę czasopisma „Świat Misyjny”,
• uczestnictwo w specjalnych spotkaniach z misjonarzami, w wycieczkach i kongresach Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci,
• podejmowanie różnorodnych akcji misyjnych, kiermasz mających na celu konkretną pomoc,
• przeznaczenie co miesiąc drobnych oszczędności dla dzieci z krajów misyjnych,
• korespondencję z misjonarkami,
• adopcję dzieci z Afryki.

Bajkoterapia, czyli bajki pomagajki klasy 1-2

Bajkoterapia czyli bajki – pomagajki dla młodszych czytelników. Głównym celem zajęć jest poznanie niezwykłych opowiadań, które pozwolą dzieciom zrozumieć i zaakceptować własne emocje, a przede wszystkim nauczą radzenia sobie z własnymi problemami. Bajki rozwijają dziecięcą wyobraźnię i kształtują osobowość.
Zajęcia z bajkoterapii sprzyjają dobrej komunikacji i współpracy w grupie, poczuciu bezpieczeństwa, ujawnianiu pozytywnych uczuć.
Zajęcia będą odbywać się co drugi tydzień.

Trening twórczego myślenia klasy 4-8

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ
Głównym celem zajęć „Koło twórczego myślenia” jest kształcenie umiejętności wykorzystywania metod uczenia się, rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.
Cele szczegółowe zajęć:
Podniesienie skuteczności kształcenia i kształtowanie pozytywnej motywacji do nauki.
Rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz twórcze wykorzystanie w procesie zapamiętywania.
Zaprezentowanie narzędzi umożliwiających stworzenie własnego systemu pamięciowego.
Zachęcenie do świadomego samokształcenia opartego na umiejętnościach ucznia.
Wspieranie w rozpoznawaniu własnych predyspozycji oraz pomoc w odkryciu zasobów ucznia.
Rozbudzenie ciekawości poznawczej i aktywności umysłowej.
Promowanie korzystania z technik uczenia się.
Rozwijanie koncentracji, lepszego skupienia uwagi.
Kształcenie myślenia matematycznego.
Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, w tym umiejętności czytania, pisania i wypowiadania się.

Przyjaciele Szekspira klasy 4-8

Głównym celem koła teatralnego jest wspomaganie uczniów w rozwoju artystycznych zdolności i przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. Zajęcia mają uwrażliwić uczniów na sztukę, zapoznać ich z wybranymi dziełami, twórcami teatru, z podstawowymi zagadnieniami z nim związanymi.

Poza tym uczestnicy koła pracują nad poprawą emisją głosu, wyrazistością mowy. Zapoznają się z procesem twórczym nad spektaklem, rozwijają zdolności recytatorskie, koordynację wzrokowo- słuchowo- motoryczną i umiejętności muzyczne.

Zajęcia teatralne będą obejmowały szerokie spektrum działań związanych z pogłębieniem wiedzy o teatrze i realizacji utworu dramatycznego. Uczniowie będą pracować nad interpretacją tekstu, uczyć się panowania nad tremą, ruchu scenicznego, występów przed publicznością. Poznają język teatru, specyfikę pracy z widownią. Będą ćwiczyć poprawną wymowę i intonację. Zajęcia rozwiną ich wrażliwość na sztukę, literaturę oraz pozwolą zyskać pewność siebie, rozwinąć swobodę kontaktów z innymi i udoskonalić warsztat młodego aktora.

Koło gitarowe klasy 4-8 grupy początkująca i zaawansowana

Koło gitarowe ma na celu poznawanie, uczenie i utrwalanie umiejętności gry na gitarze klasycznej. Podczas zajęć zapoznasz się i zaprzyjaźnisz z instrumentem jakim jest gitara klasyczna.
Systematyczne spotkania uczniów i swobodna atmosfera stwarzają doskonałe warunki do polubienia gry i uczenia się jej z przyjemności a nie z obowiązku. Nauka odbywa się na dwóch poziomach trudności:
grupa początkująca ( nauka akordów, dźwięków, nazw strun, strojenia gitary, nauka prostych piosenek)
i grupa zaawansowana ( utrwalanie i szlifowanie nabytych w poprzednich latach umiejętności, uczenie się nowych piosenek, przygotowanie niektórych uczniów do pomocy w oprawie muzycznej liturgii Mszy Świętej)

Tematyka zajęć obejmuje różne zagadnienia dotyczące gry na gitarze jak i samego instrumentu. Podczas zajęć przygotujesz się do samodzielnego podejmowania inicjatywy muzycznej w grze na gitarze, nauczysz się stroić gitarę, odczytywać prawidłowo akordy i dźwięki, przygotowywać samemu swoje ulubione piosenki i nie bać się grać i śpiewać.

Poznaj swoje zmysły klasy 1-3

Pachnąca i kolorowa ciastolina zrobiona samodzielnie, spacer po ścieżce sensorycznej czy tworzenie kolorowego naszyjnika z makaronu – to przepis na udaną zabawę…
Zajęcia „Poznaj swoje zmysły” mają na celu wspieranie rozwoju zmysłów, rozwijanie małej motoryki, a także rozwijanie wyobraźni. Zajęcia takie wzmacniają w dzieciach wiarę we własne możliwości, to czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania i poznawanie nowych form i działań artystycznych oraz kształcenie umiejętności skupiania uwagi. Podczas zajęć dzieci będą miały okazję poznać także działanie zmysłów oraz obszary mózgu i funkcje, za które odpowiadają. Poszerzą swoją wiedzę na temat ludzkiego organizmu.

Potargane myśli klasy 1-3

„Jeśli będziesz ciągle robił to samo, co zawsze robiłeś, zawsze otrzymasz to, co zawsze otrzymywałeś. Jeśli to, co robisz, nie działa, zrób coś innego”

Aby nauczyć się kreatywnie myśleć, działać, planować i robić coś w niekonwencjonalny sposób zapraszamy wszystkie chętne dzieci z klas 1-3 na  koło „Potargane myśli” – to trening twórczego myślenia na którym dzieci rozwiązują ciekawe problemy, wykorzystują i poszerzają swoją wiedzę i zainteresowania, bawią się w niekonwencjonalny sposób słowami, sprawdzają własne możliwości w różnych działaniach- samodzielnie i we współpracy. Na naszych zajęciach rysujmy, kleimy, malujemy, gramy w gry, rozmawiamy, rozwijamy ciekawość, odpowiadamy  na pytania, których uczniowie sobie jeszcze nigdy nie postawili- wszystkie chwyty dozwolone- na naszych zajęciach łyżka nie będzie już tylko łyżką!

Celem naszych zajęć jest rozwijanie w dzieciach kreatywności, twórczego , odbiegającego od schematu spojrzenia na różne zadania. Podczas zajęć uczymy się, że każdy ma prawo do swojego zdania i pomysłu, a jeden problem może mieć więcej niż jedno dobre rozwiązanie. Jednocześnie staramy się nie zapominać o tym, że są sytuacje, w których wszystkich obowiązują te same zasady i obowiązki.

Koło gitarowe grupa początkująca klasy 1-3

Podczas zajęć zapoznasz się i zaprzyjaźnisz z instrumentem jakim jest gitara klasyczna.
Systematyczne spotkania uczniów i swobodna atmosfera stwarzają doskonałe warunki do polubienia gry i uczenia się jej z przyjemności a nie z obowiązku. Nauka odbywa się na dwóch poziomach grupy początkującej ( nauka akordów, dźwięków, nazw strun, strojenia gitary, nauka prostych piosenek, uczenie się piosenek, przygotowanie niektórych uczniów do pomocy w oprawie muzycznej liturgii Mszy Świętej)
Tematyka zajęć obejmuje różne zagadnienia dotyczące gry na gitarze jak i samego instrumentu. Podczas zajęć przygotujesz się do samodzielnego podejmowania inicjatywy muzycznej w grze na gitarze, nauczysz się stroić gitarę, odczytywać prawidłowo akordy i dźwięki, przygotowywać samemu swoje ulubione piosenki i nie bać się grać i śpiewać.

Koło fizyko-chemiczne EuGeniuszek

Koło fizyko-chemiczne przeznaczone jest dla uczniów klas VII-VIII szczególnie zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi.
Cele koła:

 • umożliwienie  uczniom  zdobycie  dodatkowej  wiedzy  z  chemii  i  fizyki,
 • doskonalenie  umiejętności  zdobytych  na  lekcjach  chemii  i  fizyki,
 • rozbudzanie  zainteresowań  przedmiotami  przyrodniczymi,
 • praca laboratoryjna – samodzielne wykonywanie różnorodnych doświadczeń,
 • umożliwienie  zdobycia  umiejętności  praktycznych  z  chemii  i fizyki,  służących  w  dalszych  etapach  kształcenia,
 • kształcenie  właściwych  postaw  w  zakresie  dbałości  o  zdrowie  i ochronę  środowiska,
 • kształcenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych podczas wykonywanych doświadczeń.
Serdecznie zapraszam 🙂

Robotyka klasy 4-8

Zajęcia z robotyki kierowane są do uczniów klas IV – VIII chcących pogłębić swoje wiadomości i umiejętności zdobyte na lekcjach informatyki. Robotyka Jest to dziedzina interdyscyplinarna, dzięki czemu stanowi wspaniałe wprowadzenie między innymi do mechaniki, inżynierii czy do praw fizyki. Zamiast siedzieć godzinami nad książką, dzieci mogą zaobserwować wiele zjawisk w trakcie zabawy: jak działają przekładnie, jaki wpływ na konstrukcję ma grawitacja, na jakiej zasadzie działają czujniki i silniki, co spowalnia, a co przyspiesza ruch robota – wszystko to podczas zabawy!

W dobie rozwoju technologii informatycznej umiejętność konstruowania robotów oraz ich programowania stają się cenną umiejętnością. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, pragnących rozwijać się w tej dziedzinie zapraszam do udziału w zajęciach!

Reprezentacja w piłce nożnej grupa dziewcząt i grupa chłopców klasy 4-8

Piłka nożna to dziedzina, która idealnie łączy w sobie wysoki poziom ogólnorozwojowej aktywności ruchowej z kształtowaniem właściwych postaw i zachowań wśród zawodników. Dlatego warto zacząć treningi piłkarskie jak najwcześniej. To dobry pomysł dla dzieci w każdym wieku, a szczególnie dla tych najmłodszych, które mają niespożytą energię i ciągłą chęć do zabawy. Ćwiczenia z piłką dobrze wykorzystują ten potencjał, a jednocześnie wpływają na poprawę kondycji i koordynacji ruchowej. Dzięki odpowiednio przygotowanym treningom, dzieci rozwijają swoje zmysły i spostrzegawczość, uczą się koncentracji, podejmowania wyzwań, ale także zdrowej rywalizacji.

Koło młodych artystów klasy 4-6

Twórczość plastyczna odgrywa istotną rolę w rozwoju dziecka. Pełni funkcję poznawczą i wychowawczą obejmując całą osobowość dziecka. Praca umysłu w połączeniu z pracą rąk sprawia, że zajęcia artystyczne stają się ważnym, niewerbalnym środkiem poznawania otaczającej rzeczywistości.
Są koniecznym i nieodzownym czynnikiem wszechstronnego rozwoju. Głównym założeniem i celem koła plastycznego będzie kształtowanie osobowości dziecka poprzez kontakt ze sztuką  i uprawianie jej zgodnie z posiadanymi uzdolnieniami i zainteresowaniami dziecka. Uczniowie będą mieli okazję poznać różnorodne techniki plastyczne, począwszy od prac w ołówku i tuszu, poprzez malowanie farbami, bibułami, wycinanie, kalkowanie, prasowanki, monotypie, prace w linorycie czy technikach mieszanych. W zależności od pomysłów będziemy podejmować różne tematy, przy jednoczesnym uwzględnieniu prac konkursowych. Chętnie odwiedzimy również nasze lubelskie galerie. A wszystko po to, aby pobudzić dziecko do myślenia, poszukiwania i działania. Umożliwić mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami, uwzględniając w tym jego kreatywność, indywidualizm i swobodną ekspresję twórczą.

Manufaktura słowa- Raz, dwa, trzy... napisz Ty! Klasy 4-8

Słowa, teksty, rozdziały… a może książki? Chciałbyś poczuć się jak pisarz, poeta albo dramaturg? Zapraszamy na zajęcia z twórczego pisania. To płaszczyzna, gdzie każdy może pracować nad swoim warsztatem pisarskim, zgłębiać wiedzę o wybitnych twórcach literatury polskiej i światowej, poznawać nowości czytelnicze i zwyczajnie przebywać wśród słowa pisanego i mówionego. Tworzone przez nas prace będą zgłaszane do różnych konkursów literackich i prezentowane społeczności szkolnej. Serdecznie zapraszamy!

Koło majsterkowicza klasy 4-8

Uczestnikami tych zajęć są uczniowie klas IV – VIII. Zajęcia kształtują oko i rękę, wyrabiają smak estetyczny, przyzwyczajają do wysiłku, uczą wytrwałości, współpracy w grupie, dbania o narzędzia, zorganizowania swojego stanowiska pracy, dbałości o ład i porządek na nim oraz wzajemnej pomocy. Dodatkowo zajęcia rozwijają myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość, ułatwiają zapamiętywanie, uczą prostoty, estetyki, cierpliwości i dokładności. Na zajęciach tych uczniowie mają szansę zaprezentować wykonane przez siebie prace. Wykorzystywane są następujące narzędzia: młotki, wkrętaki, piłka do cięcia drewna/metalu, klucze, lutownica i inne.
Ogólne cele to:

 1. Ukazywanie uczniom, w jaki sposób różne materiały mogą stać się pożytecznym narzędziem w pracy, nauce i zabawie.
 2. Kształtowanie postawy bezpiecznego posługiwania się narzędziami typu: nożyczki, młotek, druty, gwoździe, itp.
 3. Rozwijanie zainteresowań technicznych.
 4. Kształtowanie uzdolnień manualnych.
 5. Kształtowanie postawy poznawczej i twórczej.
 6. Poznawanie i rozumienie otaczającego świata.
 7. Kształtowanie umiejętności prawidłowej oceny przydatności wykonywanych wyrobów
  w życiu codziennym.
 8. Możliwości wykorzystania materiałów już niepotrzebnych – rozwijanie świadomości ekologicznej.
 9. Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.
 10. Pogłębianie i utrwalanie wiedzy już zdobytej na lekcjach techniki.

Czy wiesz, gdzie pracuje gemmolog? klasy 1-3

Jeśli chcesz poznać odpowiedź na to i inne pytania związane ze światem zawodów, przyjdź na zajęcia!
Podczas nich nie tylko będzie okazja do zapoznania dzieci z różnymi zawodami, ich środowiskiem oraz wytworami pracy dorosłych, ale również istotna będzie umiejętność organizacji własnych działań. Uczniowie będą mieli możliwość zrozumieć sens i istotę wykonywanej pracy osób z najbliższego otoczenia, poznać swoje mocne strony, porozmawiać i zaprezentować swoje zainteresowania, pasje i marzenia. Będą odgrywać różne role zawodowe w zabawie.
Zastanawiać się czym jest praca i omawia jej znaczenie w życiu człowieka!

Hiszpański na okrągło klasy 7-8

Jeśli chcesz:
-Dowiedzieć się, gdzie w Hiszpanii warto spędzić wakacje,
-Mówić w języku, którym mówią ludzie dookoła świata,
-Dowiedzieć się, dlaczego Hiszpanie jedzą winogrona w Sylwestra,
-Zrozumieć wywiad z Messim,
-Zaśpiewać piosenkę Shakiry,
-Nauczyć się robić tortillę,
-Lub z jakiegokolwiek innego powodu
Zapraszamy na koło języka hiszpańskiego, gdzie na okrągło:
-Bawimy się językiem
-Gramy w gry
-Robimy quizy
-Poznajemy kulturę Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych
-Integrujemy się!

Szachy klasy 1-3 i 4-8

Szachy pomagają lepiej zrozumieć otaczający świat i samego siebie. Uczą obiektywizmu, logicznego myślenia, wyobraźni w planowaniu i rozwiązywaniu problemów, a są to wartości nieocenione, szczególnie ważne w rozwoju intelektualnym młodego człowieka.
Szachy kształcą charakter i wolę. W szachach można zwyciężyć jedynie poprzez poznanie swoich błędów i poprzez nieustanną walkę ze swoimi wadami i słabościami. Tak samo jak w życiu.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty klasy 8

Zajęcia z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego. Celem zajęć jest poznanie technik szybkiego uczenia się, rozwiązywania testów, usystematyzowanie wiedzy, panowania nad czasem i stresem oraz systematyczne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych, aby jak najlepiej przygotować się do egzaminu ósmoklasisty.

Zespół wokalny klasy 4-8

Celem zajęć jest:

 1. Kształtowanie upodobań i zamiłowań muzycznych.
 2. Kształcenie głosu i umiejętności posługiwania się nim.
 3. Kształcenie słuchu wysokościowego, harmonicznego oraz wrażliwości intonacyjnej.
 4. Wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności wokalne.
 5. Kształcenie właściwych i pożądanych nawyków z w czasie śpiewu.
 6. Kształcenie nawyków związanych z obecnością na estradzie.
 7. Kształtowanie postawy szacunku i tolerancji dla różnorodności gatunków i stylów muzycznych.
 8. Kształcenie dykcji i barwy głosu.
 9. Stopniowe poszerzanie skali głosu dla zespołu wokalnego jak również dla solistów  według indywidualnych możliwości.
 10. Przygotowanie uczniów do występów przed publicznością.
 11. Kształcenie umiejętności pracy w grupie, postawy odpowiedzialności za jakość wykonania utworu oraz systematyczności.
 12. Ukazanie śpiewu jako wartościowej, w sensie poznawczym i wychowawczym, formy spędzania wolnego czasu.

Przygotowanie do konkursów kuratoryjnych klasy 4-8

Celem zajęć jest przygotowywanie uczniów do konkursów matematycznych. Do uczestnictwa w kole zachęcamy osoby, które poważnie myślą o sprawdzeniu siebie i zawalczeniu o jak najlepsze wyniki.

Zajęcia z wszystkich przedmiotów, z których odbywa się konkurs kuratoryjny

Skip to content