-3.8 C
Województwo lubelskie
niedziela, 10 grudnia, 2023

Misja szkoły

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie jest szkołą publiczna, realizująca ogólnopolski program dydaktyczno-wychowawczy.

Podstawowym celem szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów w oparciu o zasadę personalizmu chrześcijańskiego – do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym (urszulańskie SERVIAM).

Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów przez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, wychowania i opieki oraz przeciwdziałanie zagrożeniom.

W swojej działalności szkoła opiera się na zasadach i wartościach chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki. Zasady i wartości chrześcijańskie są podstawą procesu wychowawczego.

Proces wychowawczy opiera się na osobowej relacji nauczyciela i ucznia oraz na świadectwie życia, które jest dawane wychowankom przez nauczycieli – wychowawców.

Szkoła działa na zasadzie wspólnoty, którą stanowią uczniowie, nauczyciele i rodzice. Oznacza to, że wszyscy czują się w równym stopniu odpowiedzialni za jej kształt i funkcjonowanie.

Szkoła jest dostępna dla wszystkich uczniów, którzy pragną w niej realizować swoją edukację opartą na zasadach i wartościach chrześcijańskich.

Skip to content