czwartek, Czerwiec 20, 2019

Grono Pedagogiczne

2018/2019

LP. NAUCZYCIEL PRZEDMIOT
1. s. Estera Grzegorek dyrektor
2. s. Maria Anna Gumuła wicedyrektor, nauczyciel religii w kl. VIII, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
3. p. Agnieszka Bereza p.o. kierownika i nauczyciel świetlicy kl. I-III, tutor
4. p. Urszula Czarska nauczyciel języka hiszpańskiego
5. p. Aneta Daruk gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
6. p. Mateusz Dąbrowski nauczyciel języka polskiego w kl. IVb, VIb, VII, tutor
7. p. Klaudia Deryło nauczyciel języka angielskiego w kl. IV, V, VIa, tutor
8. p. Katarzyna Dłubacz nauczyciel języka angielskiego w kl. I, II, Vb, nauczyciel świetlicy kl. IV-VI
9. p. Justyna Fimiarz nauczyciel matematyki w kl. IV, V, wychowawca kl. Vb
10. p. Joanna Frydrych-Staszczak nauczyciel plastyki kl. IV-VII, nauczyciel bibliotekarz
11. p. Justyna Gieroba nauczyciel wychowania fizycznego w kl. II, IV, VII dz., VIII dz., wychowawca kl. 4b
12. p. Iwona Jagła – Izdebska nauczyciel chemii i fizyki w kl. VII, VIII, tutor
13. s. Piotra Janic nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki w kl. Ib, wychowawca kl. Ib, tutor
14. p. Katarzyna Jaworska nauczyciel biologii w kl. VII, VIII, nauczyciel przyrody w kl. IVa, wychowawca kl. IVa, nauczyciel świetlicy kl. IV-VI
15. p. Anna Kapica – Świstak nauczyciel muzyki w kl. IV-VII
16. p. Anna Kara psycholog, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, tutor
17. p. Dominik Kosiorek nauczyciel wychowania do życia w rodzinie kl. IV-VIII
18. p. Elżbieta Kołodziejczyk nauczyciel świetlicy kl. I-III
19. p. Albert Król nauczyciel techniki w kl. IV-VI, nauczyciel wychowania fizycznego w kl. III, V, VIII
20. p. Beata Król nauczyciel świetlicy kl. I-III, tutor
21. p. Małgorzata Król nauczyciel wspomagający w kl. IIIa, VIIa, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca kl. VIIa, tutor
22. p. Monika Król nauczyciel matematyki w kl. VIa, VIII, wychowawca kl. VIa
23. s. Urszula Kupczyk nauczyciel religii w kl. I-III
24. p. Jan Kurowiak nauczyciel historii w kl. IV-VIII
25. p. Ewa Łaskarzewska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w kl. IIa, wychowawca kl. IIa, tutor
26. p. Michał Łuczak nauczyciel wychowania fizycznego w kl. I, VI, VII, wychowawca kl. VIIb
27. s. Maria Magdalena Masłoń nauczyciel języka polskiego w kl. VIa, VIII, wychowawca kl. VIIIa
28. p. Edyta Matejek pedagog
29. s. Barbara Markiewicz nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w kl. VIII, nauczyciel świetlicy kl. IV-VI
30. p. Katarzyna Matuszyk nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIIa
31. p. Monika Melanowicz nauczyciel doradztwa zawodowego, kl. VII, VIII
32. p. Marta Muszyńska nauczyciel przyrody w kl. IVb, VI, nauczyciel geografii w kl. V, VII, VIII, wychowawca kl. VIIIb, nauczyciel świetlicy kl. IV-VI, tutor
33. p. Katarzyna Niedziółka nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIIb
34. s. Monika Orzechowska nauczyciel matematyki w kl. VIb, VII, wychowawca kl. VIb, tutor
35. p. Andrzej Paździor nauczyciel informatyki w kl. II-VIII
36. p. Katarzyna Podkowa nauczyciel języka polskiego w kl. IVa, V, wychowawca kl. Va, tutor
37. s. Kinga Sajkowska nauczyciel świetlicy kl. I–III, tutor
38. p. Agnieszka Semeniuk nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w kl. IIb, wychowawca kl. IIb
40. s. Katarzyna Słowik nauczyciel religii w kl. IV-VII, nauczyciel świetlicy kl. IV-VI
41. p. Anna Surmacz nauczyciel świetlicy kl. I-III, tutor
42. p. Małgorzata Szponar nauczyciel bibliotekarz
39. p. Agnieszka Szymczak nauczyciel języka angielskiego kl. III, IV, Va
43. p. Bożena Szypuła nauczyciel języka angielskiego kl. VIb, VII, VIII
44. p. Jan Wierzbicki nauczyciel języka angielskiego kl. VI-VIII
45. p. Katarzyna Wrzos nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki w kl. Ia, wychowawca kl. Ia, tutor