czwartek, 2 lipca, 2020

Grono Pedagogiczne

2019/2020

LP. NAUCZYCIEL PRZEDMIOT
1. s. Monika Bonna Dyrektor, nauczyciel j. angielskiego  kl. Vb
2. s. Maria Anna Gumuła wicedyrektor, wychowawca kl. IVa, nauczyciel religii w kl. IVa, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
3. p. Agnieszka Bereza nauczyciel świetlicy kl. I-III, tutor
4. p. Justyna Cichosz Buska nauczyciel języka angielskiego kl. IVa, IVb, Va, VIIIa, VIIIb
5. p. Dominika Danielkiewicz nauczyciel języka hiszpańskiego
6. p. Aneta Daruk gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
7. p. Mateusz Dąbrowski nauczyciel języka polskiego w kl. Vb, VIIb, VIII, tutor
8. p. Katarzyna Dłubacz nauczyciel języka angielskiego w kl. I, II, IIIb,
9. p. Justyna Fimiarz nauczyciel matematyki w kl. V, VI, wychowawca kl. VIb
10. p. Joanna Frydrych-Staszczak nauczyciel plastyki kl. IV-VII, nauczyciel bibliotekarz
11. p. Donata Garbala nauczyciel historii
12. p. Katarzyna Gawrońska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. Ia
13. p. Justyna Gieroba nauczyciel wychowania fizycznego w kl. IIIb, V, VII dz., VIII dz., wychowawca kl. Vb
14 p. Agnieszka Golec nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIIb, nauczyciel doradztwa zawodowego
15. p. Agnieszka Kowalak nauczyciel języka angielskiego kl. IV a i Va
16. p. Iwona Jagła – Izdebska nauczyciel chemii i fizyki w kl. VII, VIII, wychowawca kl.VIIIb, tutor
17. p. Agnieszka Jakimiak nauczyciel języka polskiego w kl. Va, VI,
18. s. Piotra Janic nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki w kl. IIb, wychowawca kl. IIb, tutor
19. p. Katarzyna Jaworska nauczyciel biologii w kl. IV- VIII, wychowawca kl. Va, nauczyciel świetlicy kl. IV-VI
20. p. Anna Kapica – Świstak nauczyciel muzyki w kl. IV-VII
21. p. Anna Kara psycholog, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, tutor
22. p. Dominik Kosiorek nauczyciel wychowania do życia w rodzinie kl. IV-VIII
23. s. Lucjana Kożak nauczyciel świetlicy kl. I-III
24. p. Elżbieta Kołodziejczyk nauczyciel wspomagający w kl.  Vb, zajęcia rewalidacyjne,
25. p. Albert Król nauczyciel techniki w kl. IV-VI, nauczyciel wychowania fizycznego w kl.  IV, VI
26. p. Beata Król nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIIa, tutor
27. p. Małgorzata Król nauczyciel wspomagający w kl. IVa, VIIIa, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca kl. VIIIa, tutor
28. p. Monika Król nauczyciel matematyki w kl. VIIa, IV, wychowawca kl. VIIa
29. s. Urszula Kupczyk nauczyciel religii w kl. I-III
30. p. Michał Łuczak nauczyciel wychowania fizycznego w kl. I, II, IIIa,  VIII,
31. p. Edyta Matejek pedagog
32. s. Barbara Markiewicz nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w kl. VIII, nauczyciel świetlicy kl. IV-VI
33. p. Marta Muszyńska nauczyciel przyrody w kl. IV, nauczyciel geografii w kl. V, VI,VII, VIII, nauczyciel świetlicy kl. IV-VI, tutor
34. p. Joanna Naumiuk nauczyciel języka angielskiego kl. Vb, VI,VII
35. p. Katarzyna Niedziółka nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. Ib
36. p. Wojciech Nowomiejski nauczyciel wychowania fizycznego kl.VII
37. s. Monika Orzechowska nauczyciel matematyki w kl. VIIb, VIII, wychowawca kl. VIIb, tutor
38. p. Agnieszka Pawelec nauczyciel języka polskiego kl. IV, VIIa, wychowawca kl. IVb
39. p. Andrzej Paździor nauczyciel informatyki w kl. II-VIII
40. s. Kinga Sajkowska p.o. kierownik i nauczyciel świetlicy kl. I–III, tutor
41. s. Katarzyna Słowik nauczyciel religii w kl. IVb,V-VIII, wychowawca kl. VI a
42. p. Olga Sowińska nauczyciel świetlicy kl. I-III
43. p. Assef Salloom nauczyciel języka angielskiego kl. Ia,Ib, IIa, IIIa, IIIb, IVb,
44. p. Anna Surmacz nauczyciel świetlicy kl. I-III, tutor
45. p. Małgorzata Szponar nauczyciel bibliotekarz
46. p. Bożena Szypuła nauczyciel języka angielskiego kl. VIb, VII, VIII
47. p. Katarzyna Wrzos nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki w kl. IIa, wychowawca kl. IIa, tutor