wtorek, 19 października, 2021

Grono Pedagogiczne

2020/2021

LP. NAUCZYCIEL PRZEDMIOT
1. s. Monika Bonna dyrektor, nauczyciel j. angielskiego
2. s. Małgorzata Chudy wicedyrektor kl. IV -VIII
3. p. Justyna Cichosz Buska nauczyciel języka angielskiego
4. p. Dominika Danielkiewicz nauczyciel języka hiszpańskiego
5. p. Aneta Daruk gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
6. p. Mateusz Dąbrowski nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl. IVa
7. p. Katarzyna Dłubacz nauczyciel języka angielskiego
8. p. Olga Dolecka pedagog szkolny
9. p. Justyna Fimiarz nauczyciel matematyki, wychowawca kl. VIIb
10. p. Joanna Frydrych-Staszczak nauczyciel plastyki, nauczyciel bibliotekarz
11. p. Donata Garbala nauczyciel historii
12. p. Katarzyna Gawrońska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIa
13. p. Justyna Gieroba nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca kl. VIb
14 p. Agnieszka Golec nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. Ia, nauczyciel doradztwa zawodowego
15. p. Iwona Jagła – Izdebska nauczyciel chemii i fizyki
16. p. Agnieszka Jakimiak nauczyciel języka polskiego
17. s. Piotra Janic wicedyrektor kl. I -III, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIIb
18. p. Katarzyna Jaworska nauczyciel biologii, wychowawca kl. VIa, nauczyciel świetlicy kl. IV-VI
19. p. Anna Kapica – Świstak nauczyciel muzyki w kl. IV-VII
20. p. Anna Kara psycholog szkolny
21. p. Elżbieta Kołodziejczyk nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne,
22. p. Barbara Koper nauczyciel języka angielskiego
23. p. Dominik Kosiorek nauczyciel wychowania do życia w rodzinie kl. IV-VIII
24. p. Agnieszka Kowalak nauczyciel języka angielskiego
25. s. Lucjana Kożak nauczyciel świetlicy kl. I-III
26. p. Albert Król nauczyciel techniki w kl. IV-VI, nauczyciel wychowania fizycznego
27. p. Beata Król nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. Ib,
28. p. Małgorzata Król nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca kl. Va,
29. p. Monika Król nauczyciel matematyki, wychowawca kl. VIIIa
30. p. Luiza Krupińska koordynator i nauczyciel świetlicy I-III
31. s. Urszula Kupczyk nauczyciel religii w kl. I-III
32. p. Natalia Kusiak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIb
33. p. Michał Łuczak nauczyciel wychowania fizycznego
34. p. Edyta Matejek pedagog szkolny
35. s. Barbara Markiewicz nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w kl. VIII, nauczyciel świetlicy kl. IV-VI
36. p. Marta Muszyńska nauczyciel przyrody i geografii, nauczyciel świetlicy kl. IV-VI
37. p. Wojciech Nowomiejski nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy IVb
38. s. Monika Orzechowska nauczyciel matematyki, wychowawca kl. VIIIb
39. p. Agnieszka Pawelec nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl. Vb
40. p. Andrzej Paździor nauczyciel informatyki
41. s. Kinga Sajkowska nauczyciel świetlicy
42. s. Katarzyna Słowik nauczyciel religii, wychowawca kl. VIIa
43. p. Małgorzata Szponar nauczyciel bibliotekarz
44. p. Bożena Szypuła nauczyciel języka angielskiego
45. p. Katarzyna Wrzos nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIIa
Skip to content