piątek, 21 stycznia, 2022

Grono Pedagogiczne

2021/2022

LP. NAUCZYCIEL PRZEDMIOT
1. s. Monika Bonna dyrektor
2. p. Jan Chocyk nauczyciel matematyki
3. s. Małgorzata Chudy wicedyrektor kl. IV -VIII, wychowawca kl. IVa, szkolny doradca zawodowy
4. p. Paulina Cichoń nauczyciel języka angielskiego
5. p. Justyna Cichosz Buska nauczyciel języka angielskiego
6. p. Aneta Daruk gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
7. p. Mateusz Dąbrowski nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl. Va
8. p. Katarzyna Dłubacz nauczyciel języka angielskiego I-III
9. p. Joanna Frydrych-Staszczak nauczyciel plastyki, nauczyciel bibliotekarz
10. p. Donata Garbala nauczyciel historii
11. p. Justyna Gieroba nauczyciel wychowania fizycznego
12. p. Agnieszka Golec nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIa
13. p. Iwona Jagła – Izdebska nauczyciel chemii i fizyki
14 p. Katarzyna Jaworska nauczyciel biologii, wychowawca kl. VIIa, nauczyciel świetlicy
15. p. Anna Kapica – Świstak nauczyciel muzyki w kl. IV-VII
16. p. Anna Kara psycholog szkolny
17. p. Joanna Knap nauczyciel muzyki w kl. I-III
18. p. Elżbieta Kołodziejczyk nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca kl. VIIb
19. p. Barbara Koper nauczyciel języka angielskiego, języka niemieckiego
20. p. Dominik Kosiorek nauczyciel wychowania do życia w rodzinie kl. IV-VIII
21. s. Lucjana Kożak nauczyciel świetlicy kl. I-III
22. p. Albert Król nauczyciel techniki w kl. IV-VI, nauczyciel wychowania fizycznego
23. p. Beata Król nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIb
24. p. Małgorzata Król-Momot nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca kl. VIa,
25. p. Luiza Krupińska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIIa
26. s. Urszula Kupczyk nauczyciel religii w kl. I-III
27. p. Michał Łuczak nauczyciel wychowania fizycznego
28. s. Barbara Markiewicz nauczyciel WOS, wychowawca kl. VIIIb, nauczyciel świetlicy kl. IV-VI, nauczyciel bibliotekarz
29. p. Edyta Matejek pedagog szkolny
30. p. Ewa Matraszek nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIIa
31. p. Karolina Mikołajczyk nauczyciel języka hiszpańskiego
32. p. Marta Muszyńska nauczyciel przyrody i geografii, nauczyciel świetlicy kl. IV-VI
33. p. Wojciech Nowomiejski nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy Vb
34. p. Aleksandra Nużka nauczyciel matematyki
35. s. Lidia Olszówka nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. Ia
36. s. Monika Orzechowska nauczyciel matematyki, wychowawca kl. IVb
37. p. Agnieszka Pawelec nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl. VIb
38. p. Andrzej Paździor nauczyciel informatyki
39. p. Katarzyna Podkowa nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl. VIIIa
40. s. Kinga Sajkowska nauczyciel świetlicy kl. I-III
41. s. Katarzyna Słowik nauczyciel religii
42. p. Edyta Soczyńska nauczyciel języka angielskiego
43. p. Małgorzata Szponar nauczyciel bibliotekarz
44. p. Bożena Szypuła nauczyciel języka angielskiego
45. p. Joanna Świątkowska nauczyciel świetlicy kl. I-III
46. p. Katarzyna Wrzos wicedyrektor I-III, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. Ia
Skip to content