Uczniowie klas 1-3 uczęszczający na koło Uczymy Dzieci Programować ćwiczą umiejętność rozwiązywania problemów. Za pomocą kolorowych kodów dzieci programują zadania, które wykonuje robot. Poprzez zabawę kształtują kompetencje cyfrowe, rozwijają wyobraźnię i kreatywność. Uczymy Dzieci Programować to ogólnopolski program, którego celem jest świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzenie elementów kodowania i robotyki do zajęć edukacyjnych. Jest to też okazja nauki poprzez zabawę i doświadczanie.