13 kwietnia odbyła się kolejna wyprawa formacyjno-turystyczna dla rodziców i nauczycieli. Tym razem celem naszych rozważań było życie św. brata Alberta, aby głębiej zrozumieć znaczenie urszulańskiego Serviam. Po mszy świętej grupa rodziców i przyjaciół szkoły udała się na Roztocze. Dotarliśmy do Radruża, aby podziwiać cerkiew wpisaną na listę UNESCO. Odwiedziliśmy Nowiny Horynieckie gdzie w miejscu objawień Matki Bożej znajduje się cudowne źródełko. Przy wspaniałej pogodzie przeszliśmy ok 14 km szlakiem Św. Brata Alberta, odwiedzając Monastyr przy którym znajdowała się Jego pustelnia. Zdobyliśmy najwyższy szczyt Lubelszczyzny Krągły Goraj oraz widzieliśmy kilka bunkrów Linii Mołotowa. Wszystko zakończyliśmy w Górecku Kościelnym przy pysznym obiedzie i kapliczce na wodzie. Dziękujemy za ten czas modlitwy, wędrówki, uśmiechów, rozmów.

Zdjęcia: ks. Grzegorz Glab, Tomasz Saj, Hubert Obrusiewicz, Karolina Poniatowska-Lipska.