Uczniowie klas 4a, 4b i 5a uczestniczyli dziś w warsztatach ekonomicznych. Celem zajęć było kształcenie umiejętności poprawnego posługiwania się podstawową wiedzą ekonomiczną w codziennym życiu czyli stosowania i rozumienia podstawowych pojęć ekonomicznych takich jak: praca, wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne, podatek.
Uczniowie pracowali w grupach – uzupełniali kartę pracy „Piramida potrzeb czyli na co wydajemy zarobione pieniądze?”, dowiedzieli się, co to jest „pasek” i jakie informacje zawiera na temat naszego wynagrodzenia. Przekonali się, że podatki, choć inaczej nazwane, były w Polsce od wieków (np. szelężne, czopowe, hiberna) i że podatki płaciło się i płaci na całym świecie, czasem od bardzo ciekawych rzeczy np. broda, kapelusz, okno czy cień. Podatki, które płacą obywatele, zasilają kasę państwa i to z nich właśnie państwo realizuje swoje zadania – buduje drogi czy szpitale.

Warsztaty przeprowadziła p. I. Jagła-Izdebska wg scenariusza nagrodzonego w konkursie
na najlepszy scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych pt. „Zanim wydam… O finansach
w przedszkolach i szkołach”, organizowanego przez Narodowy Bank Polski.
Ekonomia jest fajna!