Armia Krajowa, która od 14 lutego 1942 r. kontynuowała działalność Związku Walki Zbrojnej, była największą podziemną organizacją zbrojną na świecie, Wojskiem Polskim
w konspiracji. W najtrudniejszych chwilach II wojny światowej dawała Polakom nadzieję, podtrzymywała na duchu.

ROTA PRZYSIĘGI ARMII KRAJOWEJ

„ W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego.

 Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny,
a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.
Tak mi dopomóż Bóg”.

 Przyjmujący przysięgę odpowiadał: „ Przyjmuję cię w szeregi Armii Polskiej walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią.”

 

WIĘCEJ :

https://youtu.be/-GGXlcGa1-s
https://www.facebook.com/IPN.Lublin/