Akcja prowadzona będzie 26.06.2021 r., w godz. 10:00 – 16:00 na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy MOSiR Lublin, Al. Zygmuntowskich 4.
Dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, ubiegających się o wydanie karty rowerowej organizujemy bezpłatny kurs oraz egzamin na kartę rowerową.

Warunkiem przystąpienia do kursu i egzaminu na kartę rowerową jest dostarczenie w dniu szkolenia wypełnionego wniosku, podpisanego przez rodzica (lub opiekuna prawnego) – wniosek stanowi załącznik do informacji,
•    Zapisy na kurs będą prowadzone również telefonicznie pod nr tel. 478114884 w godz. 7.30-15.30 do dnia 25.06.2021 roku.
•     Osoby zainteresowane, powinny zgłosić się w dniu 26.06.2021r. o godz. 10:00 celem uzupełnienia formalności,
•    Liczba miejsc jest ograniczona z uwagi na sytuację pandemiczną, o uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

Po pozytywnie zdanym egzaminie (teoretycznym i praktycznym), osoby które będą miały ze sobą zdjęcie (45mm x 35mm), odbiorą kartę rowerową na miejscu, pozostałe osoby będą mogły odebrać dokument w WORD Lublin, ul Hutnicza 3, po dostarczeniu zdjęcia.

W ramach akcji odbędą się również:
•    Konkursy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
•    Ćwiczenia praktyczne swoich umiejętności na miasteczku ruchu drogowego.
•    Pokaz oraz instruktaż udzielania pierwszej pomocy.
•    Znakowanie rowerów.
•    Prezentacja sprzętu policyjnego.
•    Udzielanie informacji na temat  nowelizacji przepisów w zakresie ruchu drogowego oraz bezpiecznych zachowań podczas wakacji.
•    Prezentacja sprzętu policyjnego.