Dziś w naszej szkole odbył się Alfik Matematyczny – popularny ogólnopolski konkurs matematyczny znany od 20 lat wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest wykorzystywany jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas II-VI. Za osiem tygodni poznamy wyniki. Powodzenia!

Zapraszamy do naszej internetowej galerii.