Zgodnie z rozkładem materiału klasy 6-te omawiały ostatnio jedną z dziedzin sztuk plastycznych -architekturę. Czym ona jest, jakie mamy jej rodzaje, jakimi posługuje się środkami wyrazu artystycznego? Te i inne pytania były omawiane na lekcjach plastyki. Uczniowie mogli zobaczyć budynki dawne i współczesne. Przedstawili w swoich pracach, powyższy temat stosując dodatkowo różne rodzaje perspektywy. Jak widzimy budynki patrząc na nie z dołu, a jak przedstawiając je w perspektywie zbieżnej czy umownej. Rysunek, a związana z nim kreska odegrały też tu ważną rolę. Prezentujemy dziś miasto Lublin i to co jest z nim związane poprzez dodatkowe symbole koziołka czy cyrkowców. Wysiłek, który uczniowie włożyli w wykonanie przedstawianych prac był duży, a efekty wyszły świetne! Gratulujemy! Sami zobaczcie… Najlepsze prace, zgodne z tematem i założeniami konkursu, zostały wysłane na Międzynarodowy Konkurs Plastyczny.