W Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego odbyły się zajęcia w dziale dla dzieci i młodzieży, w których uczestniczyli uczniowie klasy 2 a. Tematem spotkania była przyjaźń. Na podstawie opowiadania pt. „Opowiastki o staruszku i psie”
Lindgrena Barbro, uczniowie odpowiadali na pytania wiążące się z przyjaźnią. Każdy uczeń poprzez doświadczenie z gazetami odkrył jak często ranimy innych i jak trudno jest naprawić wyrządzoną krzywdę drugiemu. Na zakończenie zajęć uczniowie wykonali parasole przyjaźni, z których utworzyli wielki parasol ochronny. Od dziś każdy uczestnik zajęć, wie jak ważne jest w życiu szanowanie i troska o przyjaźń.