Wybitni ludzie nauki. Ciężkie jest życie naukowca” – taką nazwę miały pierwsze zajęcia, w których klasa 5b wzięła udział w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki. Tuż po szkolnej mszy świętej udaliśmy się na Politechnikę Lubelską, by tam zasiąść w jednej z auli i poczuć się niczym studenci. W trakcie prezentacji zapoznaliśmy się z ciekawymi faktami i zabawnymi anegdotami z życia zasłużonych naukowców oraz zagadnieniami, którymi się zajmowali – z dziedziny matematyki, fizyki czy chemii. Wspomniane zostały takie postacie jak Pitagoras, Albert Einstein czy Maria Skłodowska-Curie. Okazuje się, że życie genialnego naukowca nie zawsze jest usłane różami! Wykład zachęcał do zadawania wielu pytań i był interesującym wstępem do informacji, które z czasem będziemy zapoznawać na lekcjach w naszych szkolnych ławkach. Bo pamiętajmy, że za znanymi twierdzeniami kryją się ludzie z krwi i kości, którzy swojej pasji niejednokrotnie poświęcali całe swe życie!