Grudzień był czasem nie tylko poznawania kultury krajów misyjnych, ale także kreatywności. Dzieci własnoręcznie wykonywały krzyże misyjne, biżuterię afrykańską
i instrumenty muzyczne – marakasy. Przed świętami z zaangażowaniem przygotowały
do swoich pokoi stajenki w stylu indiańskim. Ze względu na skrócony czas nauki stacjonarnej tylko mali misjonarze klas I  przeżyli opłatek misyjny. Modlili się w łączności
z dziećmi Azji Środkowej, dla których podejmą trud kolędy misyjnej.
Spotkania świąteczne dla klas starszych zostały odłożone na czas powrotu do szkoły.