O dobrej komunikacji.

Uczniowie klasy 2a, podczas zajęć w Wojewódzkiej Bibliotece im. H. Łopacińskiego, przekonali się, jak ważna w codziennym życiu jest skuteczna komunikacja.