W dniach 15 i 22 października uczniowie klas I i II naszej szkoły spotykali się z p. Katarzyną Opoką, logopedą pracującym w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 4. Dzieci chętnie współpracowały ze specjalistą, opowiadały o sobie, swoich zainteresowaniach i marzeniach.
Rodzice uczniów klas I i II proszeni są o zgłoszenie się do pedagoga lub psychologa szkolnego w celu odebrania informacji z diagnozy logopedycznej.
W dniu 30 października 2014 r. (czwartek), na terenie szkoły będzie możliwość spotkania i omówienia diagnozy logopedycznej z p. Katarzyną Opoką. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości rodziców uczniów, u których stwierdzono nieprawidłowy rozwój mowy lub potrzebę utrwalenia określonych głosek.
Godziny konsultacji: 13:30 – 16:00.