Uczniowie klas piątych razem ze swoimi koleżankami i kolegami z ponad 6 tys. szkół wzięli dziś udział w badaniu – Diagnoza umiejętności matematycznych (DUMa). Na podstawie wyników badania nauczyciele będą mogli lepiej przygotować dzisiejszych piątoklasistów do nowego sprawdzianu szóstoklasisty.