Podczas kolejnego spotkania z cyklu „Dzień eksperta” swoją bogatą wiedzą podzieliła się z nami Kalina Michalik z kl. 1a. Tym razem bohaterem wystąpienia była najwybitniejsza polska chemik i fizyk, Maria Skłodowska – Curie. Z bardzo interesującego wystąpienia dowiedzieliśmy się o pracy naukowej naszej noblistki oraz o jej najwybitniejszych osiągnięciach takich, jak odkrycie radioaktywności oraz pierwiastków rad i polon. Kalina w trakcie wystąpienia zaprezentowała zgromadzonym liczne książki, z których zaczerpnęła swoją wiedzę inspirację i które posłużyły jej do stworzenia prezentacji. Opowiedziała nam również o tym, że praca naukowa Marii Skłodowskiej – Curie zainspirowała ją do prowadzenia własnych eksperymentów i doświadczeń. Dziękujemy Kalince za interesujący wykład. Mamy nadzieję, że w gronie Świetliczaków znalazł się przyszły wybitny polski naukowiec – noblista.