Tego dnia uczniowie poznawali najważniejsze informacje o Australii, Hiszpanii, USA, Włoszech, Francji i Niemczech. Zwiedzali sale przygotowane tematycznie przez każdą klasę. Czytali informacje przygotowane na plakatach, broszurach, fotografiach, oglądali krótkie filmiki edukacyjne. Kosztowali tradycyjnych potraw, słuchali muzyki z danego kraju,
a nawet wykonywali tańce. Klasy, które najbardziej zaangażowały się w przygotowanie sal, otrzymały nagrody.